SLIPP

SLIPP – Muligheter!

Proscen og Bergen Dansesenter arrangerer SLIPP 30. september hvor vi skal snakke med scenekunstfeltet om hvilke muligheter som finnes i byen vår allerede. Bergen på tilbudssiden!

(Arrangementet vil være 2-delt.)

Del 1:
Presentasjon av organisasjoner, institusjoner, lokaler og muligheter som finnes i Bergen.
– Proscen
– Bergen Dansesenter
– BEK
– Wrap
– Dukketeaterverkstedet
– Flere kommer!

PAUSE

Del 2:
Hurtigpresentasjoner fra feltet! (Påmelding via eget skjema HER!)

Vi kommer til å prioritete personer og prosjekter som ikke tidligere har vært presenterte på SLIPP.
Denne gangen legger vi fokus på hva man som aktør trenger og kan tilby av tjenester/samarbeid osv.
Vi kommer til å være hysterisk strenge på tid, og hver presentatør får kun 3 minutter til rådighet.

Meld inn via skjema hvem du er og hva du ønsker å si noe om, så tar vi kontakt!
Påmeldingsfrist: fredag 25. september

* * * * * * * * *
OM ARRANGEMENTET:

Onsdag 30. september
Cornerteateret, Kongesalen
Kl. 19.00 – 21.00

Dørene åpner 18.30. Bobler til de første som kommer. 🥂 Etter programmet er det fritt frem for å bli værende og prate med dine trivelige kollegaer.

SLIPP – hurtigpresentasjon av kunstfeltet

Proscen og Bergen Dansesenter, inviterer til bransjetreff for scenekunstbransjen, SLIPP!

Etter suksessen i fjor vår kjører vi en ny runde med hurtigpresentasjoner på SLIPP 4. februar.
Vi kommer til å være hysterisk strenge på tid, og hver presentatør får kun 5 minutter til rådighet.

Sammen tegner vi et bilde denne kvelden på hva som rører seg i scenekunstfeltet vestpå, og blir litt bedre kjent med like aktører og yreksgrupper i feltet. Som sist så ønsker vi at flest mulig av byens profesjonelle scenekunstnere, produsenter, grupper, andre aktører og institusjoner skal få noen minutter på scenen, slik at det blir mulig å danne seg et bilde av hva som rører seg i regionen akkurat nå.

Presentasjoner ved:
Frontlosjefestivalen v/ Ingrid Saltvik Faanes
David Alræk
Malin Nøss Vangsnes
Mathilde Øverland
Thor Theatre v/ Guliz Portakaloglu
Helge Alexander Forland
Kompani 13

PAUSE

Sara Røisland Torsvik
BEK v/Åse Løvgren
23/7 Scene AS v/Ingrid Saltvik Faanes og Tone Einelia
Marit Loe Bjørnstad
Yohei Hamada

****************
OM ARRANGEMENTET:

Tirsdag 4. februar
Cornerteateret, Kongesalen
Kl. 19.00 – 21.00

(Dørene åpner 18.30. Bobler til de første som kommer. Etter programmet er det fritt frem for å bli værende og prate med dine trivelige kollegaer.)

🥂Bobler i glasset & fingermat til de som kommer 🍢🥖🥨

GRØNT SLIPP!

Proscen og Bergen Dansesenter, inviterer til bransjetreff for scenekunstbransjen, SLIPP!

Tirsdag 17. september
Kl. 18.00 – 20.00
(Dørene åpner 17.30!)
Cornerteateret, Kongesalen

🥂Bobler i glasset & fingermat 🍢🥖🥨
Etter arrangementet er Cornerbaren åpen og alle som vil kan bli igjen og mingle.

Innlegg:
Carte Blanche v/ Gulli Kristina Sekse og Tora De Zwart Rørholt
—Skal snakke om hvordan de jobber med klimaproblematikken generelt i organisasjonen og innenfor turné og produksjon – hva kan vi gjøre selv og hva kan vi gjøre sammen for å skape en grønnere kulturliv?
Festspillene i Bergen v/ Vanja Hoff
—Presentasjon av arbeidet med miljø og bærekraft i Festspillene i Bergen. Hvilke tiltak er igangsatt, hvilke utfordringer har vi møtt underveis, og litt om veien videre.
Bodil Lunde Rørtveit
—Snakker om arbeidet med å utvikle en ny soloforestilling; «RØYST – eller Bodil slutter med innestemme» der hun vil redde verden med sang – i tett samspill med publikum.
Brak / Vill Vill Vest v/ Elise Hessevik
——Hvordan jobber Brak med klima- og miljøpolitikk og spesielt om satsingen Grøn Festival som er en miljøsertifisering for festivaler.
Karen Eide Bøen
—100 spørsmål om å jobbe bærekraftig som scenekunstnar
Norske scenografer v/Silje Sandodden Kise
——Hver år kastes mengder av fullt brukbare materialer fra norske teatre og kulturlivet generelt. Norske Scenografer arbeider med å undersøke hva som kan gjøre produksjonen av scenografi til norsk scenekunst mer bærekraftig. Det inkluderer blant annet materialbruk og materialgjennvinning, resirkulering og gjenbruk av scenografielementer, og mulige løsninger for å erstatte engangsbruk av materialer med gjenbrukbare systemer.

***   ***   ***
Klima-smart (scene)kunst?
Klimaspørsmålet er et komplekst tema som er relevant og aktuelt for alle former for kunst, men hvordan har våre produksjonsmetoder blitt påvirket?

Hva betyr det å produsere scenekunst i skyggen av klimaendringer og med økte klimakrav? Hva vil det bety for produksjon, organisering, markedsføring, formidling og kunstneriske valg å virkelig forandre seg til en bærekraftig scenekunst?

Hva skaper et aktivt miljøarbeid for paradokser når ulike krav stilles til hverandre? Og hvordan kan klimabevissthet inspirere oss til nye arbeidsformer og nye samarbeid?

SLIPP 5. mars – Open call!

Open call Slipp 5. mars!
Hva skjer i scenekunstfeltet på Vestlandet akkurat nå? Hvem er du og hva arbeider du med? Vi ønsker at flest mulig av byens profesjonelle kunstnere, grupper, andre aktører og institusjoner skal få noen minutter på scenen, slik at det blir mulig å danne seg et bilde av hva som rører seg i regionen akkurat nå. Her har du muligheten til å møte et bredt scenekunstfelt og presentere dine tanker i full fart. Sharing is caring!

Fyll ut påmeldingsskjema HER!
Vi er strenge på tid, og hver presentasjon får 5 min til rådighet.

NB! Påmeldingsfrist 25. januar