SLIPP

GRØNT SLIPP!

Proscen og Bergen Dansesenter, inviterer til bransjetreff for scenekunstbransjen, SLIPP!

Tirsdag 17. september
Kl. 18.00 – 20.00
(Dørene åpner 17.30!)
Cornerteateret, Kongesalen

🥂Bobler i glasset & fingermat 🍢🥖🥨
Etter arrangementet er Cornerbaren åpen og alle som vil kan bli igjen og mingle.

Innlegg:
Carte Blanche v/ Gulli Kristina Sekse og Tora De Zwart Rørholt
—Skal snakke om hvordan de jobber med klimaproblematikken generelt i organisasjonen og innenfor turné og produksjon – hva kan vi gjøre selv og hva kan vi gjøre sammen for å skape en grønnere kulturliv?
Festspillene i Bergen v/ Vanja Hoff
—Presentasjon av arbeidet med miljø og bærekraft i Festspillene i Bergen. Hvilke tiltak er igangsatt, hvilke utfordringer har vi møtt underveis, og litt om veien videre.
Bodil Lunde Rørtveit
—Snakker om arbeidet med å utvikle en ny soloforestilling; «RØYST – eller Bodil slutter med innestemme» der hun vil redde verden med sang – i tett samspill med publikum.
Brak / Vill Vill Vest v/ Elise Hessevik
——Hvordan jobber Brak med klima- og miljøpolitikk og spesielt om satsingen Grøn Festival som er en miljøsertifisering for festivaler.
Karen Eide Bøen
—100 spørsmål om å jobbe bærekraftig som scenekunstnar
Norske scenografer v/Silje Sandodden Kise
——Hver år kastes mengder av fullt brukbare materialer fra norske teatre og kulturlivet generelt. Norske Scenografer arbeider med å undersøke hva som kan gjøre produksjonen av scenografi til norsk scenekunst mer bærekraftig. Det inkluderer blant annet materialbruk og materialgjennvinning, resirkulering og gjenbruk av scenografielementer, og mulige løsninger for å erstatte engangsbruk av materialer med gjenbrukbare systemer.

***   ***   ***
Klima-smart (scene)kunst?
Klimaspørsmålet er et komplekst tema som er relevant og aktuelt for alle former for kunst, men hvordan har våre produksjonsmetoder blitt påvirket?

Hva betyr det å produsere scenekunst i skyggen av klimaendringer og med økte klimakrav? Hva vil det bety for produksjon, organisering, markedsføring, formidling og kunstneriske valg å virkelig forandre seg til en bærekraftig scenekunst?

Hva skaper et aktivt miljøarbeid for paradokser når ulike krav stilles til hverandre? Og hvordan kan klimabevissthet inspirere oss til nye arbeidsformer og nye samarbeid?

SLIPP – hurtigpresentasjon av kunstfeltet

Proscen og Bergen Dansesenter, inviterer til bransjetreff for scenekunstbransjen, SLIPP! Tirsdag 5. mars Kl. 19.00 – 21.00 Cornerteateret, Kongesalen 🥂 Bobler i glasset & fingermat til de som kommer 🍢🥖🥨

Sharing is caring! Denne gangen blir det hurtigpresentasjoner (5 min) av en rekke folk og ideer innen scenekunstfeltet på vestlandet. Vi fikk god respons på vår open call i januar hvor vi spurte: Hva skjer i scenekunstfeltet på Vestlandet akkurat nå? Hvem er du og hva arbeider du med?

En helt vanlig tirsdag kan du få en sneak-peak inn i et tverrsnitt av det som rører seg her vestpå for tiden.

Presentasjoner: 

Brita Grov
Camilla Svingen/Hjørdis Steinsvik – Syv mil AS
Marita Moe Sandven og Ole Mads – ITsMoVes
Vibeke F. Havre
Yohei Hamada
Magdalena From Delis
Ingrid AskvikKaren Eide Bøen
Lina Taule Fjørtoft
Malin Nøss Vangsnes
Owen Weaver
Idun Vik – Cornerstone & Det kosmiske manifest
David Alræk, Lisa Colette Bysheim & Katrine PatryIne Terese Hogstad
Charlotte Faaberg-Johansen
Elisabeth Vannebo
Daniel Matriblanca
Mirte Bogaert

SLIPP 5. mars – Open call!

Open call Slipp 5. mars!
Hva skjer i scenekunstfeltet på Vestlandet akkurat nå? Hvem er du og hva arbeider du med? Vi ønsker at flest mulig av byens profesjonelle kunstnere, grupper, andre aktører og institusjoner skal få noen minutter på scenen, slik at det blir mulig å danne seg et bilde av hva som rører seg i regionen akkurat nå. Her har du muligheten til å møte et bredt scenekunstfelt og presentere dine tanker i full fart. Sharing is caring!

Fyll ut påmeldingsskjema HER!
Vi er strenge på tid, og hver presentasjon får 5 min til rådighet.

NB! Påmeldingsfrist 25. januar