Møte

ÅRSMØTE PROSCEN // onsdag 7. april kl. 19.00

Oppdatert: 13/4 2021

Protokoll fra årsmøtet finner dere HER!

 

Årsmøtet blir avholdt på Zoom

Anbefaler alle som tenkt å delta til å så snart som mulig gå inn på zoom og gjøre seg kjent med programmet hvis man ikke allerede er det. (Det enkleste er å bruke data/nettbrett/smartphone og laste ned programmet/appen.

Topic: ÅRSMØTE PROSCEN 2021 (for 2020)
Time: Apr 7, 2021 19:00

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83303923349
Meeting ID: 833 0392 3349

NB! Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 23. mars og fullstendig saksliste blir lagt ut etter denne frist. For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha vært medlem i minst 1 måned før møtet. Sjekk din profil her på proscen.no. Har du en aktiv profil? Hvis ikke må du melde deg inn på ny.

DAGSORDEN:
SAK ÅM 0121    Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll
SAK ÅM 0221    Godkjenning av innkalling og dagsorden
SAK ÅM 0321    Orienteringssaker:
Proscen årsmelding 2020 
Budsjett 2021 
SAK ÅM 0421   Godkjenning av Årsregnskap 2020
SAK ÅM 0521   Godkjenne handlingsplan
SAK ÅM 0621   Innmeldte saker (Ingen inmeldte saker til fristen 23/3.)
SAK ÅM 0721   Fastsettelse av årskontingent for medlemmer
SAK ÅM 0821   Fastsettelse av honorar for styreverv
SAK ÅM 0921   Valg av styre 2021
SAK ÅM 1021 Valg av valgkomite 2022

 

 

Kreativt mandagsmøte!

Kreativt mandagsmøte er et tilbud til det kreative miljøet i Bergen på tvers av kunstfelt og sjangre. En gang i måneden inviterer vi en lokal kunstner til å fortelle oss om sin kretiv praksis. Møtene skal gi et innblikk i ulike metoder og forskjellige måter å takle utfordringer på innenfor kreativt arbeid, og inspirere til egen skaping.

Facebookside: HER!

 

Første møte 2021 blir mandag 22.2. med Maia Urstad.

 

Webinar 9. februar – Tverrgående ordninger i Kulturrådet


Tirsdag 9. februar kl. 14.00 – 16.00
Sted: zoom.usDet er gratis å delta på webinaret, men det krever registrering:
https://zoom.us/webinar/register/WN_qv4QyJcnStGZN6Nha14nXg

Tekstallianse, Brak, STAR, Proscen, RAS, Visp, Rogaland Kunstsenter og Elefant inviterer til webinar med Kulturrådet om tverrgående ordninger for kulturaktører på Vestlandet. Utvalgsleder og nestleder i rådet, Maria Utsi, vil sammen med en eller flere rådgivere i administrasjonen (TBA) presentere tilskuddsordningene som behandles av utvalg for tverrgående ordninger og svare på spørsmål fra deltakerne.

De aktuelle ordningene er:
Tverrfaglige tiltak (frist 2. mars)
Gjesteoppholdsstøtte (frist 2. mars)
Aspirantordningen (frist 2. juni)
ARENA (frist 2. juni)
.
Hjertelig velkommen!
Arrangørene er følgende regionale organisasjoner:
Tekstallianse (litteratur, Vestland og Rogaland)
Brak (musikk, Vestland)
STAR (musikk, Rogaland)
Proscen (scenekunst, Vestland)
RAS (dans, Rogaland)
Visp (visuell kunst, Vestland/nasjonalt)
Rogaland Kunstsenter (visuell kunst, Rogaland)
Elefant (kreativ næring, Rogaland)
PreForm (Fjaler, Vestland)
.
Foto: Øyvind Arvola

SCENEKUNSTPOOL-MØTE! 9/2

ER DU INTERESSERT I DEN NYE ORDNINGEN TIL BERGEN KOMMUNE: SCENEKUNSTPOOL 2021? 

Proscen inviterer til et åpent møte der alle som er interessert kan snakke om mulighetene som ligger i ordningen. Vil du være med å tenke høyt? Da er dette noe for deg! Kommer det kanskje en søknad fra feltet? Søknadsfrist 1/3.

SCENEKUNSTPOOL-MØTE
Sted: ZOOM
Dato: Tirsdag 9. februar
Tid: 17.00 – 18.00

Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/81623823242
Meeting ID: 816 2382 3242

Åpent for alle – bare å delta!

UTSATT – Ulike tilnærminger til (teater)scenen: URSUS PRODUKSJONER

NB! UTSATT grunnet koronarestriksjoner uke 6.

MØT URSUS PRODUKSJONER!

Torsdag 11. februar
Kl. 18.00
Kongesalen, Cornerteateret

Proscen inviterer til «Ulike tilnærminger til (teater)scenen». Våren 2021 inviteres ulike (scene)kunstaktører eller kompanier til Kongesalen på Cornerteateret for å gi oss en presentasjon av hvordan de arbeider og sitt kunstneriske virke. Ulike måter å tilnærme seg kunstformen. Først ut er URSUS PRODUKSJONER.

Ursus produksjoner består Sigurd Fischer Olsen, Roar Sletteland og Lena Lundsten Buchacz. Kompaniet ble etablert i Bergen i 2015 etter at de tre hadde satt opp Salvatore Sciarrinos Lohengrin med Sofia Jernberg i hovedrollen. Denne ble produsert av Ny Musikk Bergen og ble ganske vellykket, med forestillinger i flere land. Erfaringene derfra inspirerte til en mer kontinuerlig utforsking av musikk i scenerom, og Ursus produksjoner ble dannet, med forestillingen Tycho Brahe som ensemblets første selvstendige prosjekt.

Ursus produksjoner har som formål å lage ny norsk scenekunst i skjæringspunktet mellom musikk og teater. Samarbeidet bærer høy grad preg av flat struktur, hvor vi i stedet for å dele opp produksjonen i fagfelt som regissør, scenograf, dirigent, dramaturg, etc., løses disse oppgavene kollektivt. Kunstneriske spørsmål løses gjennom diskusjon, ikke posisjon eller ansvarsområde, noe som er bakgrunnen for ensemblets omstendelige, «karavaneaktige» produksjonsprosesser. Tanken er at innblanding i andres fagfelt gjør at andre spørsmål blir stilt og at problemer blir håndtert på nye måter. Ursus produksjoner er organisert etter en «alle gjør alt»-filosofi.

14. januar – Digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordninger for scenekunst (Bergen kommune)

Det nærmer seg diverse søknadsfrister, og i den anledning inviterer Proscen og Camilla Liby Clausen Rådgiver ved Fagavdeling kunst og kulturutvikling til Informasjonsmøte om kommunens tilskuddsordninger for scenekunst.

For å vite hvor mange vi blir ber vi om at du melder deg på i forkant.
millan@proscen.no

Har du noen spørsmål eller ting du ønsker at Camilla snakker om på møtet, meld gjerne inn dette på forkant. (millan@proscen.no)
Det vil også bli mulighet å stille spørsmål underveis. Vi ønsker at chattfunksjonen brukes til dette.
.
Torsdag 14. januar
11.00 – 12.30
Sted: Møtet er digitalt på zoom:

https://us02web.zoom.us/j/85149742154
Meeting ID: 851 4974 2154

.
Vel møtt!

SLIPP – Muligheter!

Proscen og Bergen Dansesenter arrangerer SLIPP 30. september hvor vi skal snakke med scenekunstfeltet om hvilke muligheter som finnes i byen vår allerede. Bergen på tilbudssiden!

(Arrangementet vil være 2-delt.)

Del 1:
Presentasjon av organisasjoner, institusjoner, lokaler og muligheter som finnes i Bergen.
– Proscen
– Bergen Dansesenter
– BEK
– Wrap
– Dukketeaterverkstedet
– Flere kommer!

PAUSE

Del 2:
Hurtigpresentasjoner fra feltet! (Påmelding via eget skjema HER!)

Vi kommer til å prioritete personer og prosjekter som ikke tidligere har vært presenterte på SLIPP.
Denne gangen legger vi fokus på hva man som aktør trenger og kan tilby av tjenester/samarbeid osv.
Vi kommer til å være hysterisk strenge på tid, og hver presentatør får kun 3 minutter til rådighet.

Meld inn via skjema hvem du er og hva du ønsker å si noe om, så tar vi kontakt!
Påmeldingsfrist: fredag 25. september

* * * * * * * * *
OM ARRANGEMENTET:

Onsdag 30. september
Cornerteateret, Kongesalen
Kl. 19.00 – 21.00

Dørene åpner 18.30. Bobler til de første som kommer. 🥂 Etter programmet er det fritt frem for å bli værende og prate med dine trivelige kollegaer.

Symposium – A Day of Conversation 31. mars 2020 (Black Box Teater, Oslo)

Symposium – A Day of Conversation
31. March / 9.30-16.00
Location: Black Box teater

In connection with the workshop “Sharing practices among producers”, Elisabeth C. Gmeiner and Morten Kippe, producers established in Oslo, invite independent producers and other professionals working in the performing arts field to a one-day symposium with international guests from production offices throughout Europe. The event will allow a deeper reflection on some key topics and challenges producers are facing today.

Supported by Arts Council Norway.
In collaboration with Black Box teater (Oslo).

Free entrance.

Årsmøte Proscen mandag 30. mars 2020 kl. 18.00

OPPDATERING! ÅRSMØTET BLIR AVHOLDT PÅ ZOOM.

Anbefaler alle som tenkt å delta til å så snart som mulig gå inn på zoom.
(Det enkleste er å bruke data/nettbrett/smartphone og laste ned programmet/appen.)

Topic: ÅRSMØTE PROSCEN
Time: Mar 30, 2020 (18.00)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/967936771

Meeting ID: 967 936 771

Man kan også «ringe» inn og delta på møtet.
Dial by your location
+47 7349 4877
+47 2396 0588

NB! Frist for å sende inn saker til årsmøtet var 16. mars og fullstendig saksliste ble sendt ut etter denne frist.

DAGSORDEN:
SAK ÅM 0120    Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll
SAK ÅM 0220    Godkjenning av innkalling og dagsorden
SAK ÅM 0320    Orienteringssaker:
Proscen årsmelding 2019 – signert
– Budsjett 2020
SAK ÅM 0420    Godkjenning av Årsregnskap 2019 (Fremlegges på møtet)
SAK ÅM 0520   Fastsettelse av årskontingent for medlemmer
SAK ÅM 0620   Fastsettelse av honorar for styreverv
SAK ÅM 0720   Valg av styre 2020
SAK ÅM 0820   Valg av valgkomite 2021
SAK ÅM 0920    Innmeldte saker (Valg av revisor)

Fridays for Future Bergen søker engasjerte kunstnere!

Vi er flere kunstnere og enkeltmennesker som har startet Fridays for Future i Bergen. Vi ønsket å vise støtte til ungdommen som har streiket hver uke, og sammen arrangerer vi nå ukentlig klimastreik ved den Blå Steinen hver fredag kl 12-12.30 (noen ganger 12-13). Aksjonen er tenkt som en ukentlig «puls» som flere og flere skjønner at de må få med seg. Ønsket vårt er å få med en bredde av byens stemmer, med variasjon i alder, bakgrunn, ståsted og perspektiver. Vi vil prøve å skape et lavterskel-rom for så mange klimabekymrede/-engasjerte mennesker som mulig, midt i byen. Vi kommer til å stå her hver fredag til vi ser at store og virkningsfulle nok grep blir tatt for å løse klimakrisen. 

Vi har laget en fast ramme rundt streiken der vi har noen slagord, en kort apell og deretter 15 minutter stille markering. Den stille markeringen avsluttes med et kort kunstnerisk innslag. Vi leter nå etter mange som ønsker å bidra med apell eller kunstnerisk innslag! Ideen er enkel – del noen tanker om hva du ser fra ditt ståsted, av utfordringer og muligheter, hindringer og gode svar. Det kan være smått eller stort, men det trenger ikke å være brilliant. Helt vanlig er mer enn godt nok. Det hele holdes svært enkelt, med megafon eller unplugged. Men vi jobber også med å få tak i et enkelt PA-anlegg til de gangene vi trenger det.

For mer info, se vår facebook-sideØnsker du å melde din interesse for å bidra? Ta kontakt med oss gjennom DETTE SKJEMAET!

Fridays for future er en felles plattform for engasjerte enkeltpersoner, og ingen organisasjoner står formelt bak. Mange støtter saken, men fellesskapet «eier» fredagsaksjonene sammen.

Vi håper du kan tenke deg å bidra på en fredag eller to, både som bidragsyter og støttende deltaker. Alle er velkomne, også du som bare kan stikke innom en liten stund! Spre gjerne ordet til de du kjenner.

Vennlig hilsen 
Fridays for Future, Bergen.