Dans

// 10. og 11. sept // Moving Images

Moving Images
Grov productions / Brita Grov
Fredag 10. september kl. 19.00
Lørdag 11. september kl. 19.00
Danseframsyninga «Moving Images» er basert på personlege tolkningar av bilete av tilfeldige par frå etterkrigstida. Samtidsdansarane Brita Grov (NO) og Ben King (UK) utforsker konseptet “embrace & loss” og belyser tydelege parallellar mellom etterkrigstida og notida.
Me lever i ei tid der mange kjenner på ein berøvelse frå det ein før tok for gitt der fleire kjenner på tap, sorg og lengsel.
I framsyninga handler begrepet «Moving Images» vel så mykje om rørslene i bileta, som det kjenslene eit bilete framkallar i deg. Det handlar like mykje om bilete bak kamera som bilete framfor kamera. Grov og King har spesielt fokusert på det sårbare henta frå bileta der dei dansar ut dei personlege kjenslene og erfaringane rundt fysisk kontakt og separasjon. Bileta får ein til å stoppa opp, leita, prøva å hugse tilbake, memorisera og reflektera. Eit bilete kan endra seg med tida, både falma og verta framkalle på nytt. På same måte som rørslene og kjenslene prøver å hugsa tilbake til historiane i kroppene til dansarane. Bileta er evig, samstundes som dei enkelt kan verta endra ut frå perspektiv og persepsjon.
Gjennom rå, fysisk dans og eit dynamisk samspel, tar duoen publikum med på ei reisa på innsida av bileta. Via interaktive element og udefinerte grenser mellom publikum og utøvarar, vil dei saman utforska tankar og refleksjonar rundt eigen situasjon og slik åpna for dialog rundt det å vera einsam og sårbar.
Kan dei sårbare forteljingane frå etterkrigstida bidra til ei betre forståing av utfordringar i dag knytta til avstand, hindringar og avgrensingar? Kva er eit bevegande bilete, for deg?
————
Kompani: Grov Productions
Idé/konsept: Brita Grov
Dansarar: Brita Grov & Ben King
Produsent: Charlotte Faaberg-Johansen v/Syv Mil AS
Co-Produsent: Wrap
Teknisk leder: Leo Preston
Lys designer: Leo Preston
Tekniker: Aistė Žumbakytė
Komponist & fotograf: Jørn Lavoll
Scenograf: Brita Grov & Ben King
Kostyme idé: Sang Hoon Lee
Ytre Auge: Irene Vesterhus Theisen
————
Støtta av:
Bergen Kommune, FFUK, Vestland Fylkeskommune, Wrap, Syv Mil AS, Bergen Dansesenter, Spinae Company, Holden Teater & Proscen
————
Restriksjoner:
Arrangementet har begrenset med plasser for å legge til rette for at alle restriksjoner om
smittevern ivaretas. Det er viktig at alle forhåndsbestiller billett til arrangement. Endringer kan komme på kort varsel.
: Hvis du opplever symptomer eller er i karantene, hold deg hjemme!
: Hold en meters avstand til enhver tid
: Utøv god håndhygiene før, under og etter arrangement.
: Bruk munnbind ved innslipp og utslipp.
: Alle som kommer på arrangement, må registrere kontaktinformasjon på Ticketco i forkant.
: Hvis du bestiller mer enn én billett eller gir din videre, er du pliktig til å opplyse om kontaktinformasjon til alle billettinnehavere.
Med dagens regler for arrangement, må du som reserverer plass oppgi riktig navn, epost og telefonnr. Kryss av i feltet for å bekrefte at du skriver inn riktige opplysninger. Ved reservasjon for flere plasser eller hvis du gir billetten videre, er du som kontaktperson ansvarlig for å ha oversikt over hvem som har brukt billettene. Telefonnummer vil kun bli benyttet i forbindelse med en eventuell smittesporing.

// 2. – 5. september // Bergen Fringe Festival

2. – 5. september braker det løs med Bergen Fringe Festival på Cornerteateret!

Billetter HER!
Fullt program HER!

Medlemmer i Proscen kan benytte seg av en promokode for rimeligere billetter. Denne legges ut i vår lukkede facebookgruppe for medlemmer. NB! Skal du se flere ting kan det være lurt å se på festivalpass:

Festivalpasset koster 600kr/500kr. Etter kjøpet får du tilsendt en promokode du kan bruke til å kjøpe billetter på samtlige av våre forestillinger for kun 50kr. (Festivalpasset dekker ikke workshop. Dersom du skal delta på workshop, kjøper du separat billett til dette. Festivalpasset er personlig og man kan kun ta ut en billett per pass.)

Det er begrenset antall billetter til flere av forestillingene på Bergen Fringe Festival. Vi ber dere derfor om å skaffe billettene på forhånd og så tidlig som mulig så du har garantert billett til alle forestillingene.

PROGRAM TORSDAG 2. SEPTEMBER
UTOPI – Labratorium i Yurten med Apropos Teater
18.00:Visning av den hybride Web-Tv serien ‘Are You Ready?’Episode 1 og 2. https://www.facebook.com/events/381539093345839

18.00
Masker  – No(R)way Home
Marinehallen (vis-à-vis VilVite Senteret)
https://www.facebook.com/events/876877349879501

19.30
Jurassic Parks – Superbolt Theatre
Kongesalen, Cornerteateret
https://www.facebook.com/events/205524698133133

22.00
Opening night party: Sex Shop Boys & Hudkreft
Hulen
https://www.facebook.com/events/543680663542799

PROGRAM FREDAG 3. SEPTEMBER  
17.00
A letter to my vulva – Teater Vølven
Søylesalen, Cornerteateret
https://www.facebook.com/events/867034103920888

Utopi: Laboratorium i Yurten
Kl. 13.00 – Kreativt verksted for bordets ritual og estetikk MatLab med FAK (Foreløpig Anonyme Kokker)
Kl. 18.00 – Rituelt måltid
Kl. 20.00 – «Are You Ready?» Episode 5 og 6.
https://www.facebook.com/events/381539093345839

18.30
RadioLove – Studio Total
Kongesalen, Cornerteateret
https://www.facebook.com/events/503112627467495

20.00
Dirty Corset – Bang Avarage Theatre
Søylesalen, Cornerteateret
https://www.facebook.com/events/250089236955984

21.00
Hedda Gabler – Tipsy Ibsen
Cornerhagen
https://www.facebook.com/events/524950658832293

PROGRAM LØRDAG 4. SEPTEMBER
11.30
Lille Edvard – Eventyr i Parken
Nygårsdparken
https://www.facebook.com/events/1691248101264072

13.00
Avstand måler Nærleik – NyMusikk Bergen
Møllendalsalmenningen
https://www.facebook.com/events/165798612297622

13.30
Lille Edvard – Eventyr i Parken
Nygårdsparken
https://www.facebook.com/events/1691248104597405

16.00
A letter to my vulva (Teater Vølven)
Søylesalen, Cornerteateret
https://www.facebook.com/events/867034110587554

18.30
RadioLove (Studio Total)
Kongesalen, Cornerteateret
https://www.facebook.com/events/503112624134162

20.00
A letter to my vulva (Teater Vølven)
Søylesalen, Cornerteateret
https://www.facebook.com/events/867034100587555

21.00
Hedda Gabler – Tipsy Ibsen
Cornerhagen
https://www.facebook.com/events/808159953196905

PROGRAM SØNDAG 5. SEPTEMBER 
11.00
På innsiden av Ønskebrønnen – Lil Gorilla Theatre Company
Nygårdsparken
https://www.facebook.com/events/879926332646684

12.00
På innsiden av Ønskebrønnen – Lil Gorilla Theatre Company
Nygårdsparken
https://www.facebook.com/events/879926329313351

13.00
356 pingviner – Open Window Theatre
Søylesalen
https://www.facebook.com/events/558616572219480

14.00
På innsiden av Ønskebrønnen – Lil Gorilla Theatre Company
Nygårdsparken
https://www.facebook.com/events/879926335980017

15.00
Workshop med Teater Vølven
“Write a letter to your vulva/vagina/pussy/yoni…”
Øvingsrom 1
https://www.facebook.com/events/582352379454854

18.00
Dirty Corset – Bang Avarage Theatre
Søylesalen
https://www.facebook.com/events/250089233622651

20.30
Berghain  – Kristiansand Kongelige Teater
Kongesalen
https://www.facebook.com/events/1987102664782404

TBA
FRINGE AWARDS – KONGESALEN


Lyset
Viss du framleis har litt lys i deg
gå før det vert mørkt
menneskjer i rørsle ventar
tåkete drink i ein hjørnebar
Nokre, somme, enkelte vil sjå deg

kom dersom du har oppdaga

at du freistar å gripe eit glas vatn ved å flytte musepeikaren
at kosebuksa har mistenkelege feittmerker
at sofaen har fått strekkmerker
at du har strekkmerker
at livet er ein strek

Om Instagram er di inste grind
og du kjenner deg litt banal
Velkommen då,

til Bergen Fringe Festival

– John Aksel Haukanes

// 1. juni // Søknadsfrist gratis produksjonstid og residens ved BDS

Ordningen med gratis studiobruk gjelder bruk til dansekunstnerisk produksjon for profesjonelle dansekunstnere. Både lokale/regionale, internasjonale og nasjonale kunstnere kan søke.
Søknadsfrist 1. juni. Skriv noe om prosjektet, medvirkende/samarbeidspartnere m.m. Send søknad til post@bergen-dansesenter.no .

Bergen Dansesenter har to studio: Studio 1 er 90 m2, Studio 2 er 110m2.
Begge rommene har speil med gardiner, barrer, musikkanlegg, garderober. Dusj i garderobe i 4. etasje. Våre studio egner seg best til en tidlig fase av produksjonen da vi ikke har utstyr til å jobbe med teknisk produksjon. Bergen Dansesenters danse- og ballettskole har aktivitet på ettermiddag/kveld hverdager høst og vår. Dermed er studio hovedsakelig tilgjengelig på dagtid og i helger. I skoleferiene er det mulig å ønske seg studiotid også på kveldstid.

Det er mulig å bruke studio til uformelle presentasjoner og visninger. For dansekunstnere utenfra regionen, kan BDS bidra til å formidle kontakt med det lokale dansefeltet.

Frist 31/1 Hvem fortjener Danseinformasjonens ærespris 2021?

For å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere opprettet Danseinformasjonen en ærespris i 1995. Æresprisen deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for utviklingen av norsk dans, for dans som kunstart og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge. Hvis du vet om noen som fortjener denne prisen kan du sende navn og evt. en kort begrunnelse (maks tre setninger) til sigrun@danseinfo.no innen søndag 31. januar.

Frist: 24/1 The DEN – Dance Expo Norway søker kunstnere!

Ønsker du å pitche ditt verk til nasjonale og internasjonale programmører under CODAdancefest21? 2021 blir det tredje året med The DEN – Dance Expo Norway, en plattform for eksport av norsk dansekunst. Under CODAdancefest21 inviterer de dansekunstnere/koreografer/kompanier med base i Norge til å pitche turnéklare verk for internasjonale og nasjonale kuratorer og produsenter. Er du interessert i å delta med en pitch? Søknadsfrist er 24.januar.

Søknadsskjema: https://forms.gle/z6PwkDAZPpqoacYGA

CODA er en inkluderende organisasjon og oppfordrer alle til å søke uansett kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Utvalget av kunstnere til pitch blir gjort av kunstneriske team fra alle samarbeidspartnere.

Jobb med dans! Bergen Dansesenter (Søknadsfrist 13. januar)

Bergen Dansesenter lyser ut to stillinger.
Søknadsfrist 13. januar.

Produsent, engasjement (50%)
Nestleder, vikariat (50%)

Vi ser etter to dyktige og engasjerte mennesker som vil jobbe i administrasjonen hos oss. Vi lyser ut en helt ny stilling som produsent i et engasjement, og vi trenger en vikar for nestleder. Begge stillingene er 50%. Søknadsfristen er utvidet til 13. januar.

Søknad med CV sendes til post@bergen-dansesenter.no
Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Liv Basberg, tlf.55 32 08 66/48 24 92 69 eller på epost liv@bergen-dansesenter.no  

PRODUSENT, engasjement

Stillingsstørrelse: 50%
Bli med oss å løfte frem et dansefelt i rivende utvikling!

Vi søker etter deg som vil være med å bygge det lokale dansefeltet videre, som vil utvikle mulighetene for å skape dansekunst i resten av Vestland fylke og som kan bidra til større utveksling av dansekunst nasjonalt og internasjonalt.

Sentrale Arbeidsoppgaver

 • Produsenttjenester for det profesjonelle dansefeltet i Bergen
 • Planlegging og avvikling av fagarrangement
 • Utvikling av arrangement og tjenester i Bergen og Vestland fylke
 • Utviking av turnénettverk

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker en person som kan gå inn i produsentsamarbeid med dansekunstnere og både bidra på den administrative siden og gjerne også gå inn i den kunstneriske prosessen der dette er ønskelig. Det vil være noe rom for å være med på  å utforme innholdet i stillingen.

Vi søker en person med:

 • relevant utdanning
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • god kjennskap til kulturfeltet, og særlig kunnskap om dans
 • solid erfaring med produsentarbeid i scenekunstfeltet eller tilsvarende, eventuelt erfaring som dramaturg
 • gode datakunnskaper
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • kompetent bruker av sosiale medier
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • personlige egenskaper blir vektlagt

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø i nær kontakt med det regionale dansefeltet. Vi holder til i trivelige lokaler på kulturhuset USF Verftet.

Lønn etter avtale.

Stillingen er i første omgang et 50 % engasjement for perioden 1. april – 31. desember 2021 med muligheter for forlengelse.

Det lyses også ut et 50% vikariat for nestleder i perioden 1. mars – 30. september 2021.

Se egen beskrivelse. Stillingene kan gjerne sees i sammenheng.

 

 

NESTLEDER, vikariat

Stillingsstørrelse: 50%
Bli med oss å løfte frem et dansefelt i rivende utvikling!

Vi søker etter deg som har god kunnskap om dansefeltet, og interesse og entusiasme for dans i hele spekteret fra det pedagogiske til det profesjonellt utøvende og skapende feltet.

Sentrale Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for markedsføring og synliggjøring av den totale virksomheten, herunder nettside og sosiale medier
 • Kommunikasjonsarbeid
 • Adgangskontroll
 • Markedsføring
 • Produsenttjenester for det profesjonelle dansefeltet
 • Daglig drift av danseskolen sammen med de andre i administrasjonen

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker en person som kan være aktivt med i drift og utvikling av både kompetansesenteret og danse- og ballettskolen. Vi søker en person som er selvstendig, grundig og nøyaktig i utførelsen av både store og mindre oppgaver.

Vi søker en person med:

 • relevant utdanning
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • dansefaglig og administrativ kompetanse og erfaring med budsjett-/regnskapsarbeid
 • gode datakunnskaper og god teknisk innsikt
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • kompetent bruker av sosiale medier
 • kompetanse på grafisk design
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • personlige egenskaper blir vektlagt

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø i nær kontakt med det regionale dansefeltet. Vi holder til i trivelige lokaler på kulturhuset USF Verftet.

Lønn etter avtale.

Stillingen er et vikariat i perioden 1. mars – 30. september 2021.

Vikaren bør helst kunne begynne medio februar for opplæring.

Det lyses også ut et 50% engasjment for PRODUSENT i perioden 1. april – 31. des. 2021.

Se egen beskrivelse. Stillingene kan gjerne sees i sammenheng.