Forfatter: Millan Persdotter Persson

SLIPP 5. mars – Open call!

Open call Slipp 5. mars!
Hva skjer i scenekunstfeltet på Vestlandet akkurat nå? Hvem er du og hva arbeider du med? Vi ønsker at flest mulig av byens profesjonelle kunstnere, grupper, andre aktører og institusjoner skal få noen minutter på scenen, slik at det blir mulig å danne seg et bilde av hva som rører seg i regionen akkurat nå. Her har du muligheten til å møte et bredt scenekunstfelt og presentere dine tanker i full fart. Sharing is caring!

Fyll ut påmeldingsskjema HER!
Vi er strenge på tid, og hver presentasjon får 5 min til rådighet.

NB! Påmeldingsfrist 25. januar

Proscen feirer 10,5 år!

Proscen ble i august 2018 hele 10 år! Dette skal vi selvsagt feiere og slår til med (forsinket) bursdagsfeiring og nyttårsfeiring i et!

Alle medlemmer og venner av Proscen er hjertelig velkomne!
Det blir velkomstdrinker, enkel bevertning og knakende god stemning!

Kunst – og klimaworkshop

I høve klimafestivalen inviterer vi kunstnere i Bergen – frå alle felt som musikk, litteratur, scenekunst, billedkunst, film osv – til ein workshop om kva kunsten kan bidra med i forhold til formidling rundt klimakrisen.

Utgangspunktet for workshopen er den nye forsøksordninga til kulturrådet, der dei utlyser midler til kunstprosjekt rundt miljø- og klimakrise (søknadsfrist 5. Mars) Målet er å få opp flest mogleg gode prosjektidéar til søknadsfristen i mars, og skape ein bevissthet om vår påvirkningskraft som kunstnere.

Arrangementet er gratis, men vi set pris på om du vil melde deg på i forkant via linken. Det vert servering av kaffi og te.

Program:
Lystgården, Landås tirsdag 22.januar kl 10:00 – 13:00 (14:00)

Facebookarrangement
Påmelding HER!

10:00 – 10:30 – Innledning ved initiativtaker Bodil Lunde Rørtveit og Liv Karin Lund Thomassen fra Bærekraftige liv/Lystgården)
10:30 – 11:00 – Felles samtale – hva kan kunst bety for klimadebatten? Kva kunstprosjekt rundt temaet kjenner vi til, kva har fungert bra og mindre bra?
11:00- 11:15 – Kaffe/te
11:15 – 12:15 – Workshop – vi samtaler i grupper og snakker om mulige nye kunstprosjekt og tiltak som kan belyse klimadebatten. På tvers av kunstfelt eller innan eit kunstfelt.
12:15 – 12:45 – Presentasjon av idéer og samtaleemner i dei ulike gruppene.
12:45 – 13:00 oppsummering. Forslag til oppfølging av denne workshopen og eventuelle nye prosjekt/tiltak
13:00 – 14:00 – Uformelt samvær og fortsettelse av diskusjonen for dei som kan og vil.

Initiativtaker er musiker Bodil Lunde Rørtveit frå musikk- og scenekunstprosjektet Sustain. Kunst- og klimaworkshopen arrangeres i samarbeid med Lystgården på Landås.

Hjarteleg velkommen!

Om Lystgården:
Stiftelsen Lystgarden vart starta av Bærekraftige liv på Landås i 2017. Denne freda perlen var sommarparadiset Edvard Griegs i hans barndom og der han vart oppdaga av Ole Bull. Det historiske huset får no nytt samfunnsoppdrag som ein allmenning for FN sine berekraftsmål. Mange av prosjekta i Lystgarden er om kultur, mat og samfunnsutvikling.

Om Bodil Lunde Rørtveit og Sustain:
Bodil Lunde Rørtveit er artist og komponist og sterkt engasjert i klima- og miljøspørsmål. I tillegg til eigne verk og konsertar, er ho ein del av komponistduoen SAGN, som produserar konseptuelle og visuelle musikkforestillingar. Deira siste forestilling, Sustain, hadde urpremiere under Festspillene i Bergen i 2017. I Sustain er både instrument, scenografi og kostymer laga av plastsøppel, konsertforestillinga er utan ord og handlar om miljøtematikk. Over 3000 menneske har sett forestillinga som har turnért i to år. Den blei sist vist på opninga av Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019, under klimafestivalen.

UTROP: Frontlosjefestivalen 2020

Vil du delta på festivalen for fersk scenekunst?

Søknadsfrist 1. desember 2018

I februar 2020 går Frontlosjefestivalen av stabelen for tredje gong, og formidlar god stemning og fersk scenekunst på Cornerteateret tre dagar til ende. No søker vi etter nye prosjekt og deltakarar.

Frontlosjefestivalen er perfekt for nystarta teaterkompani, nyutdanna scenekunstnar eller ferske konsept.

Prosjektet de søker med treng ikkje vere ferdig utvikla – vi er ute etter den gode ideen, motivasjonen til å drive med scenekunst og det å syne gjennomføringsemne. Vi er på jakt etter både ferdige produkt og arbeidsvisningar.

Prosjekta blir vurdert ut frå grad av profesjonalitet, kvalitet og potensiale, samt om det er gjennomførbart innanfor festivalens rammer. Alle produksjonar må passe inn i Søylesalen/Kongesalen og kunne riggast inn og ut på éin dag. Vi legg vekt på prosjekt tilknytt vestlandsregionen, men er opne for søknadar frå heile landet.

Vi stiller med
– Visningslokale
– Organisatoriske rammer rundt framsyninga
– Grunnleggande teknisk utstyr og hjelp
– Generell marknadsføring
– Blest rundt festivalen og dei enkelte framsyningane til relevante aktørar og nettverk (t.d. Den kulturelle skulesekken, og andre festivalar og programmerande teater)
– Kunstnarisk og administrativ oppfølging
– Intensjonsavtale til søknader om stønad til prosjekta

De stiller med
– Eit nytt prosjekt basert på eigne kunstneriske idear
– Ein sjølvfinansiert produksjon
– Eigne aktørar, kunstnarisk team og teknikarar til gjennomføring av framsyninga
– Tilleggspromo for eiget prosjekt

Søknaden skal innehalde:
– Kven – skildring av kompani eller aktør(ar)
– Kva – kort prosjektskildring (maks éi side)
– CV – kort skildring av relevant bakgrunn frå dei medverkande (maks éi side)
– Førebels finansieringsplan

SØKNADSFRIST 1. desember 2018
Send søknaden til post@frontlosjen.com merka Søknad Frontlosjefestivalen 2020
Spørsmål kan rettast til same adresse.

MERK: Prosjektet er avhengig av tilstrekkeleg finansiering for at det skal kunne gjennomførast – endringar kan skje.

Det stille teateret søker produsent

Det stille teateret søker produsent til nytt og spennende prosjekt!
Dette skal bli en scenekunstforestilling basert på sanseopplevelser som skal være inkluderende for blinde, seende, døve og hørende. Prosjektet er initiert av scenograf Silje Sandodden Kise og Thea Elisabeth Skallevold.

Vi søker deg som er interessert i å være med på å utforme prosjektet fra grunnen av, og som vil og kan ta risikoen (og moroa!) det medfører. I første omgang innebærer det å legge ned noen arbeidstimer på søknadsskriving og planlegging med oss, før vi vet om prosjektet blir fullfinansiert. Vi har godt håp om fullfinansiering, og har allerede fått innvilget støtte fra et par instanser.

Du må helst holde til i Oslo-området, men Bergen kan også fungere. Erfaring med søknadsskriving og nettverk innen scenekunst-feltet er ønskelig.

Vil du jobbe med oss? Send en e-post med et par ord om deg selv og cv til detstilleteateret@gmail.com så snart som mulig.

Kontorplasser på Cornerteateret

Proscen har et kontorfellesskap i 3. etasje på Cornerteateret. Som leietaker hos Proscen leier du en subsidiert kontorplass i et spennende scenekunstnerisk miljø på Cornerteateret. Det skal være enkelt å leie kontorplass hos oss, og billig! Cornerteateret er et levende hus, og leier huset sammen med Vestlandske Teatersenter. Proscens medlemmer kan leie Kongesalen og Søylesalen til sterkt reduserte priser for produksjon og forestillinger. 2. etg. er Vestlandske Teatersenters lokaler, men er mulig å leie rimelig på dagtid av Proscens leietakere etter avtale med de.

Leiepriser: 
Egen pult: 1300 kr /mån
Delt pult: 650 kr / mån

Betingelser:
Som leietaker hos Proscen leier du en subsidiert kontorplass i et spennende scenekunstnerisk miljø på Cornerteateret. Det skal være enkelt å leie kontorplass hos oss, og billig! Cornerteateret er et levende hus, og leier huset sammen med Vestlandske Teatersenter. Proscens medlemmer kan leie Kongesalen og Søylesalen til sterkt reduserte priser for produksjon og forestillinger. 2. etg. er Vestlandske Teatersenters lokaler, men er mulig å leie rimelig på dagtid av Proscens leietakere etter avtale med de.

  • Faktureres etter avtale med leietaker 1 gang i kvartalet.
  • At leietaker er medlem i Proscen
  • Tilkoblet printer og nettverk.
  • Bruk av kaffe etc. må ordnes selv
  • Nøkkel og kodebrikke blir delt ut til leietaker.
  • 1 måneds oppsigelsestid
  • Egen pult: 1300 kr /mån
  • Delt pult: 650 kr / mån

Interessert? Ta kontakt med daglig leder: millan@proscen.no