Forfatter: Millan Persdotter Persson

Strategi for scenekunst er lansert

Regjeringen la 6/9 2021 frem Strategi for scenekunst som er en viktig plan for opptrapping og styrking av det norske scenekunstfeltet, og foreslår blant annet grep for å bedre infrastrukturen på scenekunstområdet. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte samtidig en pakke på 10 millioner kroner som skal gå til fire ulike ordninger som skal komme hele feltet til gode. Spørsmålet er hva som vil skje med strategien hvis det blir regjeringsskifte – vil den havne i en skuff eller vil en ny regjering ta med seg noen av tiltakene videre?

Les hele strategien HER!

Dette er noen av punktene: 

 • Etablere en tidsavgrenset ordning for å stimulere til mer samarbeid mellom institusjoner, visningssteder og kunstnere om utvikling, produksjon og formidling av profesjonell scenekunst.
 • Styrke stipendordningen
 • Styrke Skuda 
 • Etablere en pilotordning for driftstøtte for små virksomheter på scenekunstområdet
 • Styrke regionale kompetansesenter for dans og scenekunst.


// 25. sept // Corner Quiz

Velkommen til CORNER QUIZ med den erfarne quizmasteren Mr Pauly!


Lørdag 25. september 
KL. 19.00 – 22.00
Kongesalen


Vi ønsker velkommen til Corner Quiz! Det er med stor glede vi igjen kan invitere til Corner quiz med den erfarne quizmaster Mr Pauly. Vi lover noe for alle; en quiz for allmennkunnskap om musikk, nyheter, vitenskap og natur, geografi, kunst, litteratur og sport og mange andre tema. Her er det mulighet for å vinne flotte premier!

Både Cornerbaren og Foodtrucken – Greesys Reesy’s Burgers – holder åpent under hele arrangementet!

Inngang: 50kr

Viktig informasjon:
Maks 4 stk. pr lag, og en må ta med egen penn.
Påmelding sendes til: cornerbaren@Cornerteateret.no

// 25. og 26. sept. // RAPTURE

RAPTURE
25. og 26. september
Kl. 18.00
Korskirken (Bergen Kirkeautunnale)
Billetter HER!

RAPTURE er en danseforestilling som konfronterer og utfordrer hvordan kirken med sin makt og holdninger bidrar med å påføre homofile skam over hvem de er, og som i ytterste konsekvens også har resultert i at mennesker ikke har holdt ut sitt liv. Gjennom dans, musikk, poesi og videodokumentar har prosjektet som mål å vise at homofil kjærlighet ikke er mer problematisk, men like selvsagt som kjærlighet mellom mann og kvinne, uavhengig av religion.
.
«Jeg har brukt veldig mange år av mitt liv på å si at det er helt greit at heterofile sier at jeg ikke er et fullverdig menneske. Det er et overgreps språk, og det er et kjempeproblem for mitt selvbilde den dag i dag»
Prest, Petter Normann Dille, Ullern Menighetskirke
.

5. STATISTER: 

Vi etterlyser homofile og lesbiske par som ønsker å være en del av de siste minuttene i forestillingen som statister. De skal bare gå inn og opp på scenen og være der.

Interessert? Ta kontakt med produsent Camilla Svingen. (camilla@syvmil.no)

Medvirkende:
Kunsterisk leder og koreograf: Ann-Terese Aasen
Produsent: Camilla Svingen v/ Syv Mil
Scenograf og kostymedesigner: Silje Sandodden Kise
Komponist og fotograf: Jørn Lavoll
Videokunstner: David Alræk
Medskapende danser og voice over: Ingvild Krogstad
Medskapende danser: Ane Evjen Gjøvåg
Lyd- og lys: Alexander Peschina & Marius Peschina v/ AMP event
Dramaturg: Ivar Tindberg

// 30. september – 02. oktober // JOIN IN conference

Vi har gleden av å ønske dere velkommen til JOIN IN – en internasjonal konferanse om interaktivitet og deltagelse i teater for barn og unge 30.sept til 2.okt 2021.

Bli med på tre dager med foredrag, workshops, diskusjoner og interaktive forestillinger på Cornerteateret i Bergen.

Vi vil utforske temaet interaktivitet og publikumsdeltakelse i scenekunst for barn og unge med utgangspunkt i tre spørsmål:

 • Hva kan det unge publikum ta med seg og lære av selve kunstopplevelsen?
 • Hvordan kan interaktivitet og aktiv deltakelse i teater bane vei for nye kunstformer og uttrykk?
 • Kan det å involvere publikum stimulere til sterkere demokratiske prosesser i samfunnet?
Bidragsytere er blant annet Lise Hovik, Chris Cooper, Hilde Brinchmann, Ine Therese Berg, Kulturtanken og norske Assitej.
Informasjon og program er tilgjengelig på www.participateinyourlife.com

Påmelding åpner 25.juni på https://kompani13.ticketco.events/join_in/
Konferansespråket er engelsk og deler av konferansen vil også bli streamet.Konferansen er finansiert av Nordic Culture Point, Nordic Culture Fond, Arts Council Norway og Bergen kommune. Fem teatergrupper fra Norge, Litauen, Island, Sverige og Ungarn har dannet nettverket «Partcipate in your life» og står bak initiativet.


Welcome to the JOIN IN conference on interactivity and participation in theatre for children and youth.

Join us for three days of speeches, workshops, discussions and interactive performances at Cornerteateret in Bergen. Sept 30 – Oct 2.

We aim to explore the topic of interactivity and audience participation in performing arts for children and youth and to discuss these three questions:

 • What can the young audiences learn from the art experience itself?
 • How can interactivity and active participation in theatre make way for new art forms and expressions?
 • Can involving the audience stimulate to stronger democratic processes in society?

Information and full program is available at www.participateinyourlife.com

Conference pass includes

 • Free access to key note speeches, presentations and debates
 • Free access to the performances (limited number of seats, booking in advance)
 • Discount on workshops
 • Fruit and coffee serving during the conference
 • Small lunch and dinner Friday and Saturday
 • Discount on food and drinks at Greasy Reesey’s food truck and the Corner bar

First choose your conference pass. This will give you access to buy discount workshop tickets. If you only wish to attend the workshops, you can buy your workshop ticket without the conference pass.

Welcome to JOIN IN!

We look forward to seeing artists, theatre professionals, actors, teachers, students and cultural politicians from all over the world.

JOIN IN is funded by Nordic Culture Point, Nordic Culture Fond, Arts Council Norway and Bergen Municipality. The conference language is english.

Five theatre groups from Norway, Lithuania, Iceland, Sweden and Hungary have formed the network «Participate in your life» and are behind the initiative.

Medlemmer i Proscen får rabatterte pris på deltakeravgiften:
Bruk promokode: together

// 21. september // Søknadsfrist ansettelse i SKUDA

Ny søknadsrunde denne høsten!
Søknadsfrist tirsdag 21. september kl. 23.59

Søknadsportalen er åpen! SKUDA gjennomfører en ny søknadsrunde denne høsten med sikte på å ansette kunstnere fra januar 2022. Dette med forbehold om at de mottar økte midler. For 2022, har de søkt om en økning i midler for å ansette 16 nye kunstnere.

Du kan søke ansettelse dersom du har jobbet i midlertidige kontrakter eller oppdrag som danser eller skuespiller i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner. Du skal ha vært yrkesaktiv som danser de siste 6 år eller som skuespiller siste 8 år, det vil si at dersom du ble uteksaminert før 22. september 2013 som skuespiller, eller i 2015 som danser, kvalifiserer du til å søke.

Les mer her https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen

//1. Oktober // Utlysning DanseRom

DANSEKUNSTNER MED TILKNYTNING TIL VESTLAND FYLKE?

Utlysning: DanseRom
Hva: Forestilling på 20-40 minutter.
Hvem: Dansekunstnere fra eller basert i Vestland fylke.
Når: (25.)26.-27.mars 2022
Sted: Cornerteateret
Søknadsfrist: 1.oktober 2021
Sjanger: Samtidsdans
Initativtaker og prosjektansvarlig: Roskva Yasmin Andersen

DanseRom er et initiativ for publikumsutvikling i Vestland som skal vise fem dansekunstprosjekter over to kvelder. Det blir en dobbel bill og en trippel bill. Målet er å vise ulike forestillinger med varighet på 20-40 minutter. Det ønskes forestillinger som er ferdig produserte innen mars 2022, men det er fullt mulig å søke med prosjekter som er i prosess. Produksjonstid og prøver må finansieres selv, men forestilling vil lønnes med honorar. Summen fastsettes etter avklaring på offentlig støtte.

Søknad, og eventuelle spørsmål, sendes til yasminandersen@hotmail.com.

// 1. oktober // Bergen kommunes kulturelle spaserstokk

Bergens kulturelle spaserstokk er en byomfattende ordning som tilbyr kulturopplevelser til beboere ved sykehjem og omsorgsboliger i Bergen. Profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Bergen kan søke om å være del av Spaserstokkens program.

Bergens kulturelle spaserstokk, også kjent som Spaserstokken, inngår i den nasjonale satsingen «Den kulturelle spaserstokken» og er en tverrfaglig satsing med samarbeid mellom helsefaglig og kulturfaglig kompetanse og ressurser. Det stilles krav om kunstnerisk/kulturfaglig profesjonalitet og kvalitet til bidragsyterne til ordningen. Det skal også være god bredde i sjangre.

Målet er å gi eldre bedre mulighet til deltakelse, refleksjon og kreativ utfoldelse, og på den måten også bidra til økt livskvalitet. Tiltaket retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor sitt nærmiljø.

Les mer HER!

Frivillig på Meteor 2021

METEOR er en internasjonal teaterfestival arrangert av BIT Teatergarasjen – et programmerende teater som co-produserer og presenterer norsk og internasjonal scenekunst. BIT trenger frivillige som kan hjelpe til på den internasjonale teaterfestivalen METEOR 2021.
I høst arrangeres festivalen 21.- 31. oktober.

Sammen med BIT Teatergarasjen, teknikere og artister engasjerer den frivillige seg i oppgaver som tilrettelegger for en bra festival. Arbeidsoppgaver inkluderer avvikling av forestilling, å assistere kompanier og kunstnere og å være tilgjengelig for publikum som et av BIT Teatergarasjens ansikter utad. Til gjengjeld får du mulighet til å se gode forestilinger gratis, innblikk i norsk og internasjonal scenekunst, evig takknemlighet, erfaring og ikke minst nye venner og bekjente. Med andre ord en fantastisk festivalopplevelse og garantert et minne for livet!

Ønsker du å hjelpe oss med å arrangere METEOR 2021?
Fyll ut skjemaet og de tar kontakt med deg.

Ta gjerne kontakt med frivilligkoordinator hvis du har spørsmål:
Laurie Laxlaurie@bit-teatergarasjen.no / +47 92310910

// Søknadsfrist 1. oktober // Verkstedsordning på Cornerteateret

Proscen lyser ut prosjektperioder på inntil 5 dager i perioden 15. oktober 2021 – 31. august 2022. Se tilgjengelige dager på huset på Cornerteaterets bookingkalender.  
Prosjekter i Kongesalen og Søylesalen vil ha prioritet. 

Søknadsfrist: 1. oktober 2021 Søknader blir behandlet i løpet av uke 40. 


Om verkstedsordningen:
Proscen ønsker å kunne tilby medlemmene våre en verkstedsordning for kunstneriske prosjekter i oppstartsfasen. Et tiltak som gir aktørene en mulighet til å utforske enten tematikk, ideer, arbeidsformer og eller samarbeidsmåter i et egnet rom på Cornerteateret tidlig i prosessen. Verkstedsordningen er tenkt som en praktisk tilrettelegger for å gi nye prosjekter en kickstart og danne grunnlag for videre arbeid med det kunstneriske prosjektet. Vi vil legge til rette for at kunstnere og kompanier kan søke om verksted i opp til 5 dager. Kunstnerne får gjennom ordningen økonomisk mulighet til å invitere inn relevante fagpersoner eller mentorer i arbeidsprosessen for å få ekstern faglig input.

Verkstedsordningen er et initiativ som skal bidra til at scenekunstnere med enten et nytt prosjekt, en idé om form eller tematikk skal få mulighet til å utforske tematikk og arbeidsmetoder «på gulvet» med innspill og veiledning fra relevante fagpersoner (kan for eksempel være en dramaturg, regissør, dramatiker, scenograf, komponist eller noe helt annet) allerede tidlig i den kunstneriske prosessen. Verkstedet kan også fungere som et mini-forprosjekt for å prøve ut og eksperimentere med form og innhold før eventuell søknadsprosess eller produksjonsperiode.

Proscen vil gjennom denne ordning stimulere til kunstnerisk og faglig aktivitet gjennom å i et par perioder per år tilby et fysisk arbeidssted og økonomiske muligheter til å lønne en eller flere eksterne fagpersoner i utforsking og oppstart av et helt nytt prosjekt.

Tiltaket skal bidra til at kunstnere skal få faglig input til prosjekt, finne nye løsninger og kanskje også arbeidsmetoder. Men uten fokus på å vise til et ferdig resultat eller produkt, men de som benytter seg av ordningen være tilgjengelige for en åpen sammenkomst der man diskuterer hva man valgt å arbeide med under verkstedsoppholdet. Der vil kollegaer og andre interesserte parter få mulighet til å stille spørsmål og diskutere konsept, arbeidsmetoder og eller tematikk. Dette mener vi kommer til å generere en synergieffekt der et verkstedsopphold og kunstnerisk prosess kommer flere til gode. Deltagerne skal dokumentere prosessen for å bidra til å dele nyttige erfaringer.

Krav til søknad
Verkstedsordningen er åpen for alle, men søkeren må være medlem av Proscen. Det er mulig å ha med seg andre medvirkende som ikke er medlemmer. Man kan søke som enkeltperson eller gruppe. Deltagerne skal skrive en kort rapport i etterkant og dokumentere prosessen underveis for å bidra til å dele nyttige erfaringer. Man forplikter seg til å delta på et åpent fagprat underveis eller rett etter verkstedsoppholdet for å dele tilegnet kunnskap og refleksjoner med resten av det lokale scenekunstfeltet og få mulighet til å ta imot innspill fra kollegaer for videre refleksjon og arbeid.

I søknaden skal man oppgi:
– Ønsket leieperiode og rom man ønsker å leie.
– Ønsket veileder/mentor. (Dersom mulig intensjonsavtale med vedkommende.)
– Presentasjon av kompaniet/scenekunstnerne
– Hva man ønsker å utforske (beskrivelse av den kunstneriske idéen og hvordan utforskingen er tenkt å foregå.)
– Enkelt budsjett.

Søknad sendes til: millan@proscen.no
Spørsmål? Ta kontakt med daglig leder Millan Persdotter Persson
millan@proscen.no / 47649773

Hva kan du søke om støtte til?
– Honorar til ønsket fagperson/mentor/veileder (2750kr per dag, maks 13750kr – 5 dager)
– Reise / Opphold fagperson/mentor/veileder (ca 5000kr maks 5 dager)
– Inntil 5 dagers leie av Kongesalen eller Søylesalen. (Det er også mulig å leie øvingsrommene i 2 etasje.)

Leiepriser Cornerteateret: 
Kongesalen: 1778kr dagen
Søylesalen: 592kr dagen

Øvingsrom 2. etasje:
Prøvesal 1: 250kr dagen
Prøvesal 2: 150kr dagen
Prøvesal 3: 250kr dagen
(NB! Ikke mulig å la ting ligge igjen i øvingsrommene til neste dag grunnet Teaterskolens faste dager og tider.)

Totalt kan man få dekket kostnader på inntil 20000kr.
Kostnadene skal i hovedsak være honorar til veileder, (evt. reise/opphold til veileder), leie av teatersaler på Cornerteateret. (Det er også mulig å legge inn kostnader for leie av teknisk utstyr eller tekniker.)

Man kan søke om å være i ulike rom i løpet av perioden. Man kan også søke om veileder/fagperson/mentor i en kortere periode men en ekstern fagperson knyttes til deler av verkstedsoppholdet. Det er mulig å søke om en lengre sammenhengende periode enn 5 dager – men ekstra dager må søker selv betale for. 

Eksempel på kostnadsfordeling:
8250kr (Veileder 3 dager, á 2750kr)
7012kr (Leie av Kongesalen, 4 dager á 1753kr)
584kr (Leie av Søylesalen, 1 dag)
3000kr (Tekniker x antall timer.)
= 18846kr. 

// 14. og 15. oktober // All frogs are gay

ALL FROGS ARE GAY
14. oktober kl. 20.00
15. oktober kl. 17.00
15. oktober kl. 20.00

Cornerteateret / Kongesalen
Billetter HER!

Jorden er flat, månelandingen er fake, Michael Jackson ble drept av Illuminati og kjemikalier i drikkevannet gjør oss homofile. På randen av en eksistensiell krise spekulerer tre frosker over sin eksistens. ALL FROGS ARE GAY er en leken kontemplasjon over den farlige, stadig relevante tematikken, konspirasjonsteorier. Forestillingen bærer preg av mystikk og eventyr. Gjennom historiene, spenningsskapende lysdesign og nykomponert musikk inviteres du til refleksjon sammen med froskene og deres mange personligheter. Forestillingen varer i ca. 1 time.

Medvirkende:
Manus: Michaela Gettwert, Vibeke Koehler
Regi: Michaela Gettwert
Lysdesign: Randiane Sandboe
Musikk: Kjartan Magerøy Aarseth
Dramaturg: Vibeke Koehler

Skuespillere: Stine Revheim Svellingen, Amalie Mikkelsen Vere, Victor Olsbø Skinlo