// 21. september // Søknadsfrist ansettelse i SKUDA

Ny søknadsrunde denne høsten!
Søknadsfrist tirsdag 21. september kl. 23.59

Søknadsportalen er åpen! SKUDA gjennomfører en ny søknadsrunde denne høsten med sikte på å ansette kunstnere fra januar 2022. Dette med forbehold om at de mottar økte midler. For 2022, har de søkt om en økning i midler for å ansette 16 nye kunstnere.

Du kan søke ansettelse dersom du har jobbet i midlertidige kontrakter eller oppdrag som danser eller skuespiller i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner. Du skal ha vært yrkesaktiv som danser de siste 6 år eller som skuespiller siste 8 år, det vil si at dersom du ble uteksaminert før 22. september 2013 som skuespiller, eller i 2015 som danser, kvalifiserer du til å søke.

Les mer her https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen

0 comments on “// 21. september // Søknadsfrist ansettelse i SKUDA

Comments are closed.