// 1. oktober // Bergen kommunes kulturelle spaserstokk

Bergens kulturelle spaserstokk er en byomfattende ordning som tilbyr kulturopplevelser til beboere ved sykehjem og omsorgsboliger i Bergen. Profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Bergen kan søke om å være del av Spaserstokkens program.

Bergens kulturelle spaserstokk, også kjent som Spaserstokken, inngår i den nasjonale satsingen «Den kulturelle spaserstokken» og er en tverrfaglig satsing med samarbeid mellom helsefaglig og kulturfaglig kompetanse og ressurser. Det stilles krav om kunstnerisk/kulturfaglig profesjonalitet og kvalitet til bidragsyterne til ordningen. Det skal også være god bredde i sjangre.

Målet er å gi eldre bedre mulighet til deltakelse, refleksjon og kreativ utfoldelse, og på den måten også bidra til økt livskvalitet. Tiltaket retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor sitt nærmiljø.

Les mer HER!

0 comments on “// 1. oktober // Bergen kommunes kulturelle spaserstokk

Comments are closed.