// 18., 19. og 20. juni // For one – For many – For all av Neither Nor

For one – For many – For all av Neither Nor
Spilles i Kongesalen på Cornerteateret
18. juni kl. 20.00
19. juni kl. 21.00
20. juni kl. 14.00

Medlemmer i Proscen får rabatterte billetter. (Se nyhetsbrev / medlemsgruppen på FB for promokode.) 

Verden er full av ting. Meningsfulle ting. Det betyr ikke at de har samme betydning for alle. Kaffekoppen som du elsker er viktig for deg, men ikke for andre. For selv om det er den samme tingen, en kaffekopp, så har den en helt annen betydning for deg enn for meg. Det er vanskelig å bestemme helt hva som gjør en ting til en ting, men de er viktige for oss. Alt og alle vi vet om er tross alt en slags ting i denne verden.

Musikkteaterforestillingen For one – for many – for all handler om vår iboende hang til å inngå forhold med ting gjennomå menneskeliggjøre dem. Utøverne på scenen består av mennesker og motoriserte og bevegelige figurer. I samklang utgjør de en maskin-hybrid, som formidler sin egen historie, et samarbeid mellom menneske og maskin for å tekkes våre antropomorfiske intinkter.

Jeg føler de har intensjoner, men vet at de ikke har det.

Hvis vi bestemmer oss for å stille oss åpen for tendensen vi har til å menneskeliggjøre så mange av de tingene som omgir oss, så driver vi egentlig med en for ny-animisme. Å se på ting som om de har selvbestemmelse, åpner for muligheten av å gi dem en viss respekt som ellers mangler i den mer utbredt fenomenologiske måten å fortolke verden. I lys av den påvirkning vi utøver på miljøet i dagens verden, og den ødeleggelsen det vil føre med seg for planeten og oss selv, kan det å velge «en strategisk antropomorfisme» som Jane Bennet kaller det – for å kunne dyrke en sunnere og mer respektfull måte å være i og samhandle med verden – virke som en gylden mulighet, og som nettopp vår antropomorfiserende instinkter tilbyr oss. Gjennom å menneskeliggjøre materien som omgir oss kan vi få en fornyet respekt for materien.

For one – for many – for all forsterker de forhold som oppstår spontant mellom publikum, figurene, de menneskelige utøvere, og mellom figurene selv. Den fremmer et slags slektskap mellom dem, og det er muligens det denne forestillingen først og fremst handler om.

Forestillingen foreteller ikke en historie for publikum. Den forteller mange historier, en for hvert vesen i rommet. Det er en historie som utvikler seg og også en historie om utvikling, men den vil først og fremst være der for deg alene.

Hvis denne forestillingen har et budskap å formidle, så er det legge til rette for en økt respekt for det alle vi og alle ting er laget av.

Produksjonen er en del av avsluttningen til Thorolf Thuestads stipendiatprosjekt ved Universitetet i Bergen, fakultet for Kunst, Design og Musikk; Emotional machines – Composing for unstable media. En samproduksjon mellom Universitetet i Bergen, Lydgalleriet, Bit teatergarasjen og M12 Kultur.

0 comments on “// 18., 19. og 20. juni // For one – For many – For all av Neither Nor

Comments are closed.