// 25. mai // Søknadsfrist Bergen Kommune // Ekstraordinære tilskuddsmidler til kulturnæringer

SØKNADSSKJEMA HER! 
Les mer HER.

Viktig melding om en ekstraordinær tilskuddsordning Tiltakspakke for kulturnæringer med søknadsfrist 25. mai! Her er det rom for å kunne søke større summer til å få hjulene i gang igjen etter pandemien. Både små og store kulturnæringsaktører – produksjonsselskap, management, byråer, frilansere etc etc som fyller kriteriene kan søke. 

Beskrivelse av tilskuddsordning

Tiltakspakke til kulturnæringer 2021 har som formål å sikre fremtidig drift og utvikling for kulturnæringsaktører. Virksomheter og foretak som har for dårlige rammevilkår til å opprettholde normal drift med ansatte i arbeid, og som behøver midler til å dekke nødvendige produksjonskostnader for å restarte virksomheten, kan søke om tilskudd fra denne ordningen. Aktører kan være berettiget tilskudd fra ordningen selv om de har mottatt tilskudd fra andre offentlige støtteordninger, men dobbeltkompensasjon for ett og samme tiltak tillates ikke.

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr 16 000 000 til fordeling i 2021.

Målgruppe – hvem kan søke
Enkeltpersonforetak, frilansere, virksomheter og andre typer foretak som kan betegnes som kulturnæring. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune.

Hva kan det søkes om tilskudd til
Tiltak som sikrer fremtidig drift. Tilskudd bevilges der aktører som følge av koronapandemien har behov for midler til å opprettholde normal drift med ansatte tilbake i arbeid, og sikre klargjøring og relevant sysselsetting mot gjenåpning. Dette gjelder kulturnæringer som ikke har store nok driftsinntekter eller driftsstilskudd til å opprettholde normal drift med ansatte i arbeid. Kompensasjon kan gis til utgifter som lønnsutgifter, nødvendige produksjonskostnader, og løpende, uunngåelige driftskostnader i overgangsfasen 1. juni til 31. desember 2021.

0 comments on “// 25. mai // Søknadsfrist Bergen Kommune // Ekstraordinære tilskuddsmidler til kulturnæringer

Comments are closed.