// 1. juni // Søknadsfrist gratis produksjonstid og residens ved BDS

Ordningen med gratis studiobruk gjelder bruk til dansekunstnerisk produksjon for profesjonelle dansekunstnere. Både lokale/regionale, internasjonale og nasjonale kunstnere kan søke.
Søknadsfrist 1. juni. Skriv noe om prosjektet, medvirkende/samarbeidspartnere m.m. Send søknad til post@bergen-dansesenter.no .

Bergen Dansesenter har to studio: Studio 1 er 90 m2, Studio 2 er 110m2.
Begge rommene har speil med gardiner, barrer, musikkanlegg, garderober. Dusj i garderobe i 4. etasje. Våre studio egner seg best til en tidlig fase av produksjonen da vi ikke har utstyr til å jobbe med teknisk produksjon. Bergen Dansesenters danse- og ballettskole har aktivitet på ettermiddag/kveld hverdager høst og vår. Dermed er studio hovedsakelig tilgjengelig på dagtid og i helger. I skoleferiene er det mulig å ønske seg studiotid også på kveldstid.

Det er mulig å bruke studio til uformelle presentasjoner og visninger. For dansekunstnere utenfra regionen, kan BDS bidra til å formidle kontakt med det lokale dansefeltet.

0 comments on “// 1. juni // Søknadsfrist gratis produksjonstid og residens ved BDS

Comments are closed.