Spørreundersøkelse om (gjen)bruk av scenografi, materialer og utstyr. Svarfrist 24/2

Setter stor pris på om folk vil svare på denne spørreundersøkelsen for å kartlegge hvordan scenekunstfeltet forholder seg til bruk og gjenbruk av sceniske materialer og utstyr. Tenker at dette kan være relevant for mange i det frie feltet!
.
Svarsfrist onsdag 24. februar 2021

0 comments on “Spørreundersøkelse om (gjen)bruk av scenografi, materialer og utstyr. Svarfrist 24/2

Comments are closed.