Digital barnelørdag!

Digital Barnelørdag (Bergen kommune)
Barnelørdag er et kulturtilbud til byens barnefamilier med teaterforestillinger og konserter på ulike scener i alle bydelene i Bergen. På grunn av smittesituasjonen har Barnelørdag måttet avlyse en rekke forestillinger som skulle gledet store og små.

Vi har en pott som er satt av til digitale tilbud som kan formidles til våre følgere på sosiale media.

Vi er på utkikk etter å støtte produksjon av filmer som er ment for et publikum som sitter foran skjermen. Vi er ikke på utkikk etter film av forestillinger eller konserter med et tilstedeværende publikum. Det vi ønsker, er å støtte produksjon av nytt materiale som produseres for et publikum som ser på en skjerm. Vi vektlegger høy kvalitet og profesjonalitet med relevans for målgruppen (barn).

Har du/dere en god idé som lar seg gjennomføre innenfor smittevernreglementet? Har du/dere en realistisk plan for å få ideen gjennomført? Kan produktet ferdigstilles innen 1. april? Har du/dere et budsjett med oversikt over de ulike postene som går til film, redigering, skuespillere, musikere o.l.?

Vi kan kun utbetale midler til gjennomføring av prosjektet, ikke stille med andre ressurser som lokale, utstyr o.l.

Ta kontakt med Barnelørdag i Team aktivitet, Kulturetaten, Bergen kommune innen 15. februar 2021. Kontaktperson: Ann Christin JenssenAnn.jenssen@bergen.kommune.no

0 comments on “Digital barnelørdag!

Comments are closed.