Avgarde søker produsent i 25% stilling

UTLYSNINGSTEKST:

VI SER ETTER DEG SOM:
-har gode ferdigheter innen arbeidsledelse, søknadsskriving og formidling
-har erfaring med produksjon, markedsføring, budsjettering og regnskap
-er interessert i å være med og utvikle spennende, nye konsepter for samtidsmusikkscenen i Bergen

Avgarde er en konsertserie for samtidsmusikk på Vestlandet. Vår misjon er å være en stødig plattform for komponister, utøvere og publikum, og på den måten styrke kunstmusikkens rolle. Gjennom året arrangerer vi seks-ti konserter eller arrangementer hvor vi fronter musikken som skapes nå.

PRODUSENTENS ARBEIDSOPPGAVER:
-ha ansvaret for gjennomføring av Avgardes arrangementer
-lage budsjett og bokføre regnskap
-lage og holde oversikt over gjøremål og frister
-skrive søknader
-være kontaktleddet mellom Avgarde og våre samarbeidspartnere
-involvere og drive styret i planlegging av fremtidige prosjekter
-bistå styreleder og tilrettelegge styremøter
-ha ansvar for dokumentasjon og rapportering
-ha kontakt med aktuelle pressekontakter

Avgardes idéer og konsepter utvikles i dialog med styret, og det forventes at styret får innsyn i prosesser ved oppdateringer underveis. Det er også aktuelt å delegere noe arbeid til styremedlemmer i enkelte situasjoner.
Det legges stor vekt på rettskriving og formuleringsevne, og du må ha evnen til å samtale og inngå avtaler med mange forskjellige typer mennesker. Det er også en forutsetning at du er nysgjerrig og fleksibel og fremstår som stødig.
Avgarde har et produsentopplæringsprogram, og det forventes at du kan ha assistenter på opplæring gjennom enkelte prosjekter.

I søknaden kan du godt beskrive nøye hvilke erfaringer du har som kan være relevante for dette engasjementet, f eks ulike situasjoner og utfordringer fra tidligere engasjement, og hvordan disse ble løst.

VI TILBYR:
-engasjement som tilsvarer ca 25% stilling
-fleksibel arbeidstid
-direkte kontakt med kjernen av det eksperimentelle musikklivet
-et mangfoldig nettverk av musikere, komponister og arrangører

Tiltredelse: 1. januar 2020 (eller etter avtale).
Søknad og CV sendes til: produsent@avgarde.no innen 1. desember 2019.

Spørsmål? Sendes til kathrine@avgarde.no

0 comments on “Avgarde søker produsent i 25% stilling

Comments are closed.