Kunst – og klimaworkshop

I høve klimafestivalen inviterer vi kunstnere i Bergen – frå alle felt som musikk, litteratur, scenekunst, billedkunst, film osv – til ein workshop om kva kunsten kan bidra med i forhold til formidling rundt klimakrisen.

Utgangspunktet for workshopen er den nye forsøksordninga til kulturrådet, der dei utlyser midler til kunstprosjekt rundt miljø- og klimakrise (søknadsfrist 5. Mars) Målet er å få opp flest mogleg gode prosjektidéar til søknadsfristen i mars, og skape ein bevissthet om vår påvirkningskraft som kunstnere.

Arrangementet er gratis, men vi set pris på om du vil melde deg på i forkant via linken. Det vert servering av kaffi og te.

Program:
Lystgården, Landås tirsdag 22.januar kl 10:00 – 13:00 (14:00)

Facebookarrangement
Påmelding HER!

10:00 – 10:30 – Innledning ved initiativtaker Bodil Lunde Rørtveit og Liv Karin Lund Thomassen fra Bærekraftige liv/Lystgården)
10:30 – 11:00 – Felles samtale – hva kan kunst bety for klimadebatten? Kva kunstprosjekt rundt temaet kjenner vi til, kva har fungert bra og mindre bra?
11:00- 11:15 – Kaffe/te
11:15 – 12:15 – Workshop – vi samtaler i grupper og snakker om mulige nye kunstprosjekt og tiltak som kan belyse klimadebatten. På tvers av kunstfelt eller innan eit kunstfelt.
12:15 – 12:45 – Presentasjon av idéer og samtaleemner i dei ulike gruppene.
12:45 – 13:00 oppsummering. Forslag til oppfølging av denne workshopen og eventuelle nye prosjekt/tiltak
13:00 – 14:00 – Uformelt samvær og fortsettelse av diskusjonen for dei som kan og vil.

Initiativtaker er musiker Bodil Lunde Rørtveit frå musikk- og scenekunstprosjektet Sustain. Kunst- og klimaworkshopen arrangeres i samarbeid med Lystgården på Landås.

Hjarteleg velkommen!

Om Lystgården:
Stiftelsen Lystgarden vart starta av Bærekraftige liv på Landås i 2017. Denne freda perlen var sommarparadiset Edvard Griegs i hans barndom og der han vart oppdaga av Ole Bull. Det historiske huset får no nytt samfunnsoppdrag som ein allmenning for FN sine berekraftsmål. Mange av prosjekta i Lystgarden er om kultur, mat og samfunnsutvikling.

Om Bodil Lunde Rørtveit og Sustain:
Bodil Lunde Rørtveit er artist og komponist og sterkt engasjert i klima- og miljøspørsmål. I tillegg til eigne verk og konsertar, er ho ein del av komponistduoen SAGN, som produserar konseptuelle og visuelle musikkforestillingar. Deira siste forestilling, Sustain, hadde urpremiere under Festspillene i Bergen i 2017. I Sustain er både instrument, scenografi og kostymer laga av plastsøppel, konsertforestillinga er utan ord og handlar om miljøtematikk. Over 3000 menneske har sett forestillinga som har turnért i to år. Den blei sist vist på opninga av Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019, under klimafestivalen.

0 comments on “Kunst – og klimaworkshop

Comments are closed.