Tilgjengelige dokumenter fra årsmøtet 2019

Her ligger tilgjengelige dokumenter fra årsmøtet 2019. De kan lastes ned som PDF.

Proscen årsmelding 2018

Protokoll årsmøte 25. MARS 2019 – signert

Årsregnskap 2018

Fra årsmøtet 2018:

Protokoll Årsmøte

Vedtekter

Årsregnskap 2017

Årsmelding 2017

Vedtatt handlingsplan for 2018–2020

0 comments on “Tilgjengelige dokumenter fra årsmøtet 2019

Comments are closed.