Registrering av scenekunstforetak

Som enkeltmedlem i Proscen kan du også registrere gratis ditt kompani i kraft av medlemsskapet. Da sender du en epost til daglig leder som publiserer dette under «scenekunstforetak». Dette er med på å synliggjøre og registrere kompanier på Vestlandet.

Send følgende informasjon:

  • Navn på foretaket
  • Faste medlemmer i scenekunstforetaket
  • Informasjon om scenekunstforetakets historie
  • Kontaktinformasjon
  • Minimum 2 gode bilder som representerer scenekunstforetaket

0 comments on “Registrering av scenekunstforetak

Comments are closed.