Produsentenheten

Proscen bidrar til profesjonaliseringen av produsentleddet for den frie scenekunsten. Vi identifiserer, inspirerer og utvikler nye produsenter, og bidrar til at disse kan virke i det frie scenekunstfeltet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr medlemmene våre

  • Gratis veiledning i søknadsskriving, markedsføring og budsjettering
  • Et nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Produsentrådgivning om turnèplanlegging, søknader, budsjetter, profilarbeid og markedsføring
  • 2 ganger i året gir vi tilbud om dyptgående søknadsveiledning med eksterne erfarne fagpersoner
  • Gratis workshops og seminarer gjennom hele året
  • Formidle kontakt mellom scenekunstprosjekter/ kompani og aktuelle produsenter og arrangøre
  • Gir mulighet for å være med i vårt PROProdusent program
  • Subsidierte leiepriser på scener på Cornerteateret inkludert liten teknisk pakke
  • Gode rabattordninger på hotell, trykking, fysioterapi, billetter, leiebil og teknisk utstyr
  • Et nasjonalt register over produsenter for det frie scenekunstfeltet

«Hadde det ikke vært for Proscen så hadde jeg ikke blitt produsent i det hele tatt! – Jeg har blitt synliggjort som produsent og blitt introdusert for mange mennesker og oppdrag.»

– Hjørdis Steinsvik, Produsent

0 comments on “Produsentenheten

Comments are closed.