Kunstnernes arbeidsbetingelser

Proscen er i tett dialog med det frie scenekunstfeltet, tilpasser seg endringer, samler ressursene og fanger opp nye strømninger. Vi bidrar med å bedre betingelsene gjennom kurs- og seminarvirksomhet, rådgivning og ytelser av produsenttjenester. Det er Proscens interesse å arbeide for kunstnernes vilkår.

  • Være høringsinstans og talerør inn mot myndigheter og i den offentlige debatten omkring fri scenekunst
  • Styrke medlemmenes tilgang på produsenttjenester
  • Arbeide for samarbeid med andre organisasjoner som kan styrke medlemmenes betingelser og tilbud
  • Arrangere kompetansehevende og inspirerende tiltak for utøvende scenekunstnere

“Proscen is unique in many ways, with its distinctive approach for supporting the independent performing arts field. It plays a key role in terms of capacity building for artists and producers on the West Coast. A discreet organization with a strong impact!”

– Anne-Cècile Sibuè-Birkeland, Teatersjef, Black Box

0 comments on “Kunstnernes arbeidsbetingelser

Comments are closed.