Våre prosjekter

Gjennom hele året tilbyr vi aktuelle seminar som fokuserer på produsentrelaterte utfordringer og imøtekommer behov fra medlemmene. Vi arrangerer også nasjonale og internasjonale nettverksmøter med aktuelle gjesteforelesere.

Vi favner hele Vestlandet og ønsker å strekke oss for å nå den frie profesjonelle scenekunsten i hele
regionen. Vi arbeider med dagsaktuelle politiske utfordringer for feltet, også i samarbeid med Manøver og setter aktualitet på agendaen.

 • Seminar “Produsenten &…”
 • Seminar “Kunstneren &…”
 • Dyptgående søknadsveiledning
 • Gjesteforelesninger
 • Manøver
 • Fagdager
 • Mobil rådgivning for hele regionen Hordaland
 • PROProdusenten
 • Nye samarbeid
 • Publikum og synlighet
 • Residensopphold
 • Nettverksutvikling
 • Nasjonal database registrering av produsenter

0 comments on “Våre prosjekter

Comments are closed.