Produksjonskomiteen

Medlemmenes tilgjengelige tid på Cornerteateret er forbeholdt «det frie scenekunstfeltet» og blir fordelt etter søknader to ganger i året (1.april og 1.oktober). Komitéen bygger på premisset om at det ikke gjøres kunstneriske vurderinger, men baserer utvelgelsen på produksjonstekniske behov, og prioriteringer skjer i de tilfeller der to eller flere produksjoner ønsker samme periode. Utleie av resterende perioder skjer via Cornerteateret. Produksjonskomiteen består av minst 3 personer som velges inn av medlemmene og alterneres med valg av 2 nye personer hvert år.

 

I Hordaland ønskjer vi eit sterkt og fritt kunst- og kulturliv. Då er det viktig at den einskilde kunstnar ikkje står einsam og åleine, men kan få ta del i eit fagmiljø; eit større fellesskap som, uavhengig av partipolitikk, arbeidar kontinuerleg for meir kompetanse for og om feltet, bygger bru mellom kunstnarar heime og ute, og som verkar for å betra vilkåra for den frie scenekunsten på Vestlandet.

For Hordaland fylkeskommune er det viktig å bli utfordra av, og å rådføra seg med, kompetente, representative fagorgan slik at kunst- og kulturpolitikken kan innrettast med best mogleg verknad. Proscen er eit slikt fagorgan.

– Jonny Skaar, Leiar for seksjon for kunst og kunstformidling, Hordaland fylkeskommune

0 comments on “Produksjonskomiteen

Comments are closed.