Månedens profil: Jorunn Lullau

Teaterdrømmen har alltid vært levende hos meg. Siden jeg kunne stå oppreist har jeg stått for forestillinger og opplesninger i de fleste sammenhenger. Jeg ble også sterkt inspirert av Stiklestadspelet i min barndom, og levde meg inn i handlingen der fra jeg var ganske liten. Jeg vokste jo opp i nabokommunen til Verdal, Levanger, og var en flittig publikummer på spelet. Heldig vis fikk jeg mulighet til å delta som amatørskuespiller og danser i spelet i 7 år i min ungdom, noe som virkelig tente teaterdrømmen hos meg. At den skulle bli virkelighet var derimot ganske tilfeldig; at jeg stod der, arbeidsledig i Oslo, på utkikk etter veien videre, da Riksteatret utlyste audition for sin 3 årige utdannelse for dukkespillere. Dette har de gjort tre ganger i historien! Jeg gjennomførte to dagers audition og ble tildelt plass på skolen, med Anne Gullestad som sjef! (Agnethe G. Haaland sin mor)

Rock ́n Holberg. Bergen Byspill. 2004.

Så ville tilfeldighetene og Anne Gullestad det slik at jeg flyttet til Bergen og begynte på Hordaland Teater. Her hadde vi en fantastisk tid som elever. Vi var 4 stk. Ragnhild Gudbrandsen, Simon Andersen, Siv Øvsthus (sykehusklovn) og meg. Vi reiste land og strand rundt med teaterbåten Innvik, og vekslet mellom undervisning og turné. Etter skolen jobbet jeg to år for Riksteatret, før jeg valgte å slå meg ned i Bergen sammen med min kjære.

Fram til 2003 hadde jeg mange engasjement for Hordaland Teater, og turnerte hele fylket på kryss og tvers med barne- og ungdomsteater. I 2003 kom jeg i kontakt med Bergen Byspill, og gikk inn i gruppen som både skuespiller og daglig leder. I 10 fantastiske år jobbet jeg med store og små oppdrag og forestillinger med Bergen Byspill. Solvei Stoutlands bakgrunn fra Jaques Leqoc var utgangpunktet for spillestilen vi brukte, og vi utviklet og jobbet med en mengde forskjellig prosjekt, gateteater, vandreteater, historiske oppsetninger, stunts, jubileumsforestillinger og underholdning til ulike grupperinger. Spesielt markerte vi oss på bryggen som en levende formidler av hanseatenes historie. I denne perioden jobbet vi med fysisk teater og vanlig skuespillerbasert teater. I 2012 fant jeg det naturlig å gå videre, og ønsket igjen å fordype meg i dukketeater/figurteater. Da traff jeg Jan Holden og Steinar Thorsen, som også var på leting etter nye samarbeidsmuligheter, og vi startet Kompani13.

Kompani13 har nå eksistert siden 2013, og har produsert 5 forestillinger som vi er stolte av. Vi liker å kombinere politiske standpunkt og teater, selv for de aller minste. I 2014 hadde vi stor suksess med Potetens Parademarsj, som tok for seg diskriminering knyttet til feiringen av grunnloven. I 2016 satte vi de norske verdier på dagsorden gjennom forestillingen Peer Gynt – God ́s Choice. Det er en teaterforestilling som problematiserer moderne menneskers verdier og spesielt hva som er de norske verdiene. Er det noe som kan kalles norske verdier? Med bakgrunn i Ibsens Peer Gynt og sett i lys av vår tids flyktningeproblemer ser vi på om den offentlige debatten, den retorikk og ordbruk som brukes, påvirker og omformer våre syn på samfunnet, altså vårt verdisyn. Peer Gynt er både norsk kulturarv og aktuell som utgangspunkt for diskusjonen om menneskers ansvar overfor hverandre. Å være seg selv eller seg selv nok.

Peer Gynt – God ́s Choice. Kompani13. 2017.

I tillegg til å jobbe som skuespiller, underviser jeg enkelte grupper, både barn og voksne. Det er kjekt, og setter det man driver med i perspektiv. Å bo i kulturbyen Bergen er et stort privilegie. Byen er engasjert og villig til å støtte kulturlivet og bidra til at det er mulig å ha en base som frilanskunstner her. Cornerteateret er et fantastisk tilskudd til det frie miljøet, som har blitt et samlingssted, et sted for faglig utveksling og et sted som gir forutsigbarhet for oss som skal lage forestillinger. Uten Cornerteateret vet jeg ikke hvor vi vill stått i dag som frie kunstnere!Øvingsforholdene har tidligere vært vanskelige, spillearenaer umulig å oppdrive og det faglige miljøet var svært spredt. Nå kan vi samle oss om dette flotte huset.

Teateret og formidling til både barn og voksne er mitt hovedprosjekt, og er en uutømmelig mulighet til å fornye seg gang på gang, og finne nye innfallsvinkler til å forstå samfunnet og tiden vi lever i. Historien er viktig for meg, for den har formet oss, og ved å forstå den forstår vi hvor vi står i dag. Jeg er fremdeles ung, sier jeg til meg selv. Jeg vil lære og utforske fremdeles, det står haugevis med prosjekter i kø som jeg har lyst til å realisere. Så framtid, bare kom…..

www.kompani13.no

0 comments on “Månedens profil: Jorunn Lullau

Comments are closed.