Produksjonslinjen illustrert

Dette er noen av de produksjonslinjene som er tilgjengelig for produksjon av profesjonell scenekunst i Bergen. Linjene fra etableringen av en idè til produksjon og visninger. Bergens produksjonslinjer er unike og kan sees på som et økosystem for feltet.

Last ned bildet her.

0 comments on “Produksjonslinjen illustrert

Comments are closed.