Home Produsenten Program PROProdusenten 2018

Program PROProdusenten 2018

Gjennom PROProdusenten vil produsenten bli styrket både i form av sin profil og sitt samarbeid med en utøver/ scenekunstkompani.
Mentor programmet tilbyr produsenter en god plass til å reflektere over ferdigheter, både av sin praksis og på sin rolle som produsent. Programmet tar også sikte på oppfølging i løpet av noen få måneder i samarbeidet mellom produsent og en artist, avhengig av hvem produsenten blir koblet sammen med i rammen av programmet. Programmet støtter gjennomføringen av et passende arbeidsområde og finner rammen mellom produsent og en utøver/scenekunstkompani. Med relevante forhold for begge vurderes produsentens ønsker og ferdigheter, i samtale med behovene til utøveren/scenekunstkompaniet.

Produsenten som har blitt en del av årets program vil være med å representere stabile og dyktige produsenter som vil bli en del av en pool av profesjonelle produsenter for det frie scenekunstfeltet. 

Programmet foregår over nesten et år for å følge opp utviklingen av samarbeidet. Programmet består av individuelle møter med mentor i konfidensielle rammer, kollektive møter som samler alle produsenter og kunstnere som er en del av programmet om det passer inn tidsmessig. Den generelle tilnærmingen er felles for alle produsentene, men innholdet i møtene blir skreddersydde hvor hver og ens bakgrunn, behov og særegenheter blir lagt til grunn.

Programmet er sammensatt slik:
4 trinn for valg:
Step 1 : produsentens søknad og valg av produsenter
Step 2 : kunstnernes søknad
Step 3 : møte mellom produsenter og kunstnere
Step 4 : produsenter/kunstnere velger hvem de ønsker å arbeide med

4 trinn for mentorer:
Step 1 : ønsker/ mål/ styrker/ svakheter for produsent på den ene siden/ for atrist/ scenekunstkompani på den andre siden.
Step 2 : Definere samarbeidet sammen mellom produsent og artist
Step 3 : Videreføring av samarbeidet
Step 4 : Oppfølging og evaluering

MENTORER:
Camilla Svingen første ledd/ Millan Persdotter Persson resten av perioden.

MENTORPROGRAMMET:
Step 1 : Mars

 • Første individuelle møte med produsent
 • 4 timers møte med mentor og produsent. Dette programmet gjør deg til en del av «PROProdusenten»
 • Definere en ramme av hvilken produsent du er, ambisjoner, styrker og potensialer.

 Step 2 : April

 • Første individuelle møter med artist
 • 4 timers møte med mentor og kunstner
 • Kartlegging av ambisjoner, styrker, potensialer og mål
 • Presentasjon av samarbeidene på SLIPP i 2018

Step 3 : Mai/Juni

 • Første individuelle møte sammen : kunstneren, produsenten og mentoren : 2 timer
 • Matching og definisjon av samarbeidet : Roller og fordeling av ansvarsområder.
 • Andre individuelle møte sammen: kunstner, produsent og mentor : 2 timer
 • Samarbeids rammer, metodikk og verktøy
 • Separate møter mellom artist og produsent som begynner å arbeide sammen

Step 4 : August/September

 • Tredje individuelle møte med mentor sammen med kunstner og produsent : 3 timer
 • Hvordan er samarbeidet, hvordan fortsetter det og hvordan oppnå målene

Step 5 : Oktober/November

 • Fjerde individuelle møte med mentor sammen med artist og produsent : 3 timer
 • Oppfølging og evaluering med mentor, artist og produsent
 • Hva er viktig for å beholde samarbeidet og hvilke faktorer må videre utvikles

TIDSRAMME :

 • Produsent alene med mentor : 4 timer
 • Kunstner alene med mentor : 4 timer
 • Produsent, kunstner og mentor : 10 timer

ØKONOMISKE RAMMER OG ARBEIDSTID
PROProdusenten er tenkt som en profesjonaliserings prosess, som kombinerer forbedring av ferdigheter og det operative arbeidet.

For produsenten vil tidsrammen av arbeidet være :

 • 14 timers arbeid for møter innenfor programmet rammer (2 sammenlagte dager – ikke honorert)
 • 18 dager med operativt arbeid for kunstneren/ scenekunstkompaniet i løpet av programmet à 6 timer pr. dag.

Totalt : 18 dager minimum med arbeid.
Produsenten vil bli honorert fra både Proscen og kunstneren/ scenekunstkompaniet :

 • Proscen vil dekke produsentens honorar med kr. 14.500
 • Utøver/ scenekunstkompani må garantere et honorar på kr. 14.500 til produsenten.
 • Totalt vil dette gi produsenten kr. 29.000 som tilsvarer kr. 1611,- for en arbeidsdag.

PROFIL OG BETINGELSER
Programmet er dedikert til unge eller nye produsenter med base i Bergen, men med noe tidligere relevant arbeidserfaring, som er villige til å forplikte seg i et samarbeid med en utøver/ scenekunstkompani på langvarig basis. Programmet skal styrke næringen og arbeidsmulighetene for videre arbeid som produsent i det frie scenekunstfeltet.