Home Om Proscen Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018

27.august 2008 ble organisasjonen Proscen – produsentenhet for scenekunst stiftet.
Proscen – produsentenhet for scenekunst er en partipolitisk uavhengig kompetanse-, samarbeids- og interesseorganisasjon for produksjon og formidling av scenekunst med utgangspunkt i Vestlandet. Proscen er en medlemsorganisasjon med et ikke- kommersielt formål.

Hovedmål for virksomheten:
Proscen skal aktivt bidra til å bedre betingelsene for den frie scenekunsten gjennom styrking av infrastruktur, kompetansehevende virksomhet, rådgivning og ytelser av produsenttjenester.
Proscen skal som medeier og i samarbeid med Vestlandske Teatersenter arbeide for at driften av Cornerteateret er i samsvar med behovene og interessene til Proscen sine medlemmer.

Hovedmålene for Proscen skal realiseres gjennom tiltak innen tre hovedområder:
Produsentvirksomhet
Kunstnernes arbeidsbetingelser
Cornerteateret

Tiltakene som handlingsplanen utpeker vil gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som legges av Proscens budsjett.

Produsentvirksomhet
Proscen skal aktivt bidra til profesjonaliseringen av produsentleddet innen fri scenekunst på Vestlandet. Proscen skal identifisere, inspirere og utvikle nye produsenter, og aktivt bidra til at disse kan virke som scenekunstprodusenter i det frie scenekunstfeltet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak 2015-18:

 • Arrangere kompetansehevende tiltak for scenekunstprodusenter i form av seminarer, workshops og rådgivningstjenester.
 • Formidle kontakt mellom scenekunstprosjekter og aktuelle produsenter.
 • Videreutvikle PROProdusenten for å styrke og legge til rette for langvarige samarbeid mellom produsenter og kunstnere, og fremme scenekunstproduksjon som en stabil og attraktiv næring.

Kunstnerens arbeidsbetingelser
Proscen skal være i aktiv dialog med det frie scenekunstfeltet, tilpasse seg endringer og fange opp de strømninger som til en hver tid finnes blant medlemmene og i scenekunstmiljøene. Proscen skal aktivt bidra til å bedre betingelsene for den frie scenekunsten gjennom kurs- og seminarvirksomhet, rådgivning og ytelser av produsenttjenester.

Tiltak 2015-18

 • Være høringsinstans og talerør inn mot myndigheter og i den offentlige debatten omkring scenekunst.
 • Styrke medlemmenes tilgang på produsenttjenester.
 • Arbeide for samarbeid med andre organisasjoner som kan styrke medlemmenes betingelser.
 • Arrangere kompetansehevende og inspirerende tiltak, for utøvende scenekunstnere.

Cornerteateret
Proscen skal aktivt bidra til å sikre Cornerteateret som tverrfaglig møte- og arbeidsplass.

Tiltak 2015-18:

 • Sikre bruken av Cornerteaterets scener og fasiliteter i samsvar med medlemmenes behov og interesser.
 • Videreføre og forbedre booking modellen med medlemsvalgt produksjonskomite som booking ansvarlige.
 • Videreutvikle og konsolidere Cornerteatrets driftsmodell, bl.a. gjennom å sikre tilstrekkelig daglig administrasjon.
 • Arbeide for å opprettholde kontorplasser til disposisjon for Proscens medlemmer.