Om Proscen

Proscen er en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Organisasjonen ble stiftet i 2008 og har base i Bergen.

Med overordnet mål om å bedre betingelsene for den frie scenekunsten, skal Proscen jobbe med styrking av infrastruktur, kompetansehevende virksomhet, rådgivning og formidling av produsenttjenester. Arbeidet skal bidra til økt produksjon og visning av scenekunst på Vestlandet. Proscen er medeier i Teaterdrift Bergen AS som drifter Cornerteateret, og skal jobbe for at driften av huset samsvarer med behovene og interessene til Proscen sine medlemmer.

Proscen er medlem i Bergen Næringsråd, Danse- og teatersentrum.

Foto: Thorbjørn Heli
Forestilling: Nesen

Cornerteateret

Er du medlem i Proscen har du tilgang til sterkt reduserte priser på leie av Cornerteaterets scener; Kongesalen og Søylesalen.

Vil du bare komme innom huset for å ha enkle møter i baren eller Tivoli er du hjertelig velkommen til dette kostnadsfritt. Proscen stiller også sitt møterom til disposisjon om nødvendig.

Ca 50% av utleien på Cornerteateret er forbeholdt det frie scenekunstfeltet. Det er søknadsfrist to ganger i året.

Kontakt oss

Sosiale medier

Daglig leder

Millan Persdotter Persson
TELEFON: +47 476 49 773
EPOST: millan@proscen.no

ORGANISASJONSNUMMER: 993173487
KONTONUMMER: 3624 28 02912

ADRESSE

Proscen – produsentenhet for scenekunst
Cornerteateret
Kong Christian Fredriks Plass 4
5006 Bergen