Home Medlemskriterier

Medlemskriterier

KRITERIER FOR Å BLI MEDLEM
Procens medlemmer er kunstnere og kulturnæringsaktører som jobber med scenekunst. Medlemmer har et virke i det profesjonelle scenekunstfeltet enten som kunstner, produsent eller medvirkende i et scenekunstnerisk foretak.

MEDLEMSAVGIFT:
Medlemsavgiften er fastsatt til kr. 350,- pr. kalenderår.
Dette blir gjort via en abonnements tjeneste, hvor medlmemmer automatisk blir
belastet kortet hvert kalenderår, men du kan når som helst melde deg av som medlem via medlems siden din.

Deling av arrangement for ikke-medlemmer ut til våre medlemmer vil bli fakturert med administrasjonskostnader på kr. 150,- pr. innlegg.

MEDLEM
Medlemmer er individuelle aktører i scenekunstfeltet

FORDELER:
Medlemmer har stemmerett på årsmøtet, tilgang til alle ressurser og rabattordninger på medlemssidene, samt egen profil. Får delta på alle seminar, kurs og arrangementer i regi av Proscen til medlemspris eller gratis. Medlemmer har rett til å leie scener og produksjonslokaler på Cornerteateret til medlemspris. Tidspunkt og omfang av leieforholdet reguleres gjennom produksjonskomiteen.

Medlemmer kan i tillegg registrere profiler for kompanier, prosjekter og foretak på www.proscen.no gratis. Før det tekniske er på plass er dette en tjeneste Proscen kan gjøre for deg.

Medlems registrering

 


SCENEKUNSTFORETAK
Denne registreringen tilbys til de som allerede er medlem i Proscen. Enkeltmedlemmer kan i tillegg til sitt medlemskap registrere profiler for kompanier, prosjekter og foretak gratis. Før det tekniske er på plass er dette en tjeneste Proscen kan gjøre for deg.

Ta kontakt

 


STØTTEMEDLEM
Støttemedlem er institusjoner, organisasjoner og andre aktører.

FORDELER:
Støttemedlemmer er samarbeidspartnere som støtter organisasjonens virke, og som kan ha utbytte av å få informasjon om organisasjonens medlemmer og kompanier. Støttemedlemmer støtter den positive utviklingen av den frie scenekunsten på Vestlandet.

Pris 1 års støttemedlemsskap: kr. 1000,-


Ta kontakt