Home Hvem er Proscen

Hvem er Proscen

Som medlem i Proscen får du tilgang til ressurser i form av maler, mer informasjon, tips og nedlastbare filer. Rabattavtaler for forestillinger, leiebilavtale, trykkeriavtale, hotellavtaler og annet. Alle seminar er gratis, et sosialt nettverk gjennom SLIPP, fagdager, forum og julebord. Informasjon om et større nettverk både nasjonalt og internasjonalt blir tilgjengelig for deg. Proscen stiller også som rådgiver i produksjons- og produsentrelaterte saker og er en støttespiller for nyetablerte kunstnere såvel som godt etablerte.

Proscen kan tilby deg:

 • Gratis veiledning i søknadsskriving, markedsføring, budsjettering og nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Produsent tjenester som turnèplanlegging, søknader, budsjetter, profilarbeid og markedsføring
 • 2 ganger i året gi en dyptgående søknadsveiledning med eksterne profesjonelle veiledere
 • Gratis workshops og seminarer
 • Formidle kontakt mellom scenekunst prosjekter/kompani og aktuelle produsenter
 • Gi mulighet for å være med i programmet PROProdusenten
 • Subsidierte leiepriser på scener på Cornerteateret inkludert teknisk pakke
 • Gode rabattordninger på hotel, trykking, fysioterapi, billetter, leiebil og teknisk utstyr.

Informasjon tilgjengelig for deg som medlem på din profilside: 

 • Økonomi (Budsjettering, kontrakter, reiseregning, fakturering, selvangivelsen, regnskap)
 • Markedføring og PR (promotering, pressemelding)
 • Rettigheter
 • Fagorganisasjoner
 • Rabattordninger (hotellavtale, fysioterapi, billettavtaler, trykkeriavtaler, leiebilavtaler, hobbykjelleren, teknisk utstyr)
 • Nettverk (organisasjonsnettverk i Norge, relevante organisasjoner internasjonalt, residencys, relevante festivaler nasjonalt og internasjonalt)
 • Utdanning (scenekunstutdanninger i Norge og internasjonalt)
 • Organisasjonsformer
 • Støtteordninger (søknadsskriving)
 • Turnering (spillesteder, kulturhus)

Proscen er medlem hos Danse- og teatersentrum, Bergen Næringsråd og RadArt.