Home kultur.kommune.kreativ 2017

kultur.kommune.kreativ 2017

Kultur.Kommune.Kreativ
Et prosjekt som er finansiert av KUP midler fra Hordaland fylke hvor Proscen skal møte kunstneren i distriktet. I knutepunkts kommuner som Os, Voss, Kvinnherad og Knarvik.
Det blir arrangert seminar, workshops og kurs for det profesjonelle scenekunstfeltet rundt det produksjonstekniske arbeidet.
Alle påmeldinger er gratis for feltet både regionalt og i Bergen. Det vil bli organisert felles reise fra Bergen de dagene dette arrangeres slik at også scenekunstnere fra Bergen kan enkelt delta på arrangementene.

PRORGAM VOSS 28.februar – 2.mars 2017
PÅMELDING TIL DELER ELLER HELE PROGRAMMET
GRATIS


plan-b_kkk_os_fb_kurs2

FRA IDE TIL PROSJEKT, 28.februar kl.11.00-15.00
Sted: Voss Kulturhus

Innføring i hvordan du kan arbeide fram idèen din ved å sette rammene av prosjekt gjennomføringen i form av støtteordninger, samarbeid, budsjett og nødvendige prosjektbeskrivelser.
Kursholder: Camilla Svingen

Program: 
11.00-12.00   Fra idè til prosjektbeskrivelse
Offentlige og private støtteordninger
12.00-13.00   Prosjektbeskrivelse og søknadsbudsjett
13.00-13.30   Lunsj
13.30-14.00   Sponsorarbeid, samarbeid og frivillig arbeid
14.00-15.00   Kontrakter, tariffer, avtaler, digitale verktøy


plan-b_kkk_os_fb_workshop1-726x315

LAG EGEN NETTSIDE OG NYHETSBREV, 28.februar kl.17.00-20.00
Sted: Voss Kulturhus

Synliggjøring av deg som kunstner, eller prosjektet ditt, kan være avgjørende for suksessen. Lag din egen nettside som du enkelt kan arbeide videre med selv. Ta med egen PC/MAC med tilgjengelige bilder, film og tekst. Her får du praktisk innføring i både etableringen av nyhetsbrev og opprettelse av egen nettside.
Det finnes flere varianter av nettsidevalg, tekniske løsninger og med muligheter med igjen flere underkategorier. Sørg for å ha penger på kortet om du ønsker å opprette nettsiden din denne dagen.

1. alternativ – Gratis
2. alternativ 795,- (2 år)
3. alternativ 1194,- (2 år)
4. alternativ 2487,- (2 år)

Workshopholder: Camilla Svingen og Hjørdis Steinsvik (Max påmeldte 22 personer)


plan-b_kkk_os_fb_kurs1-726x315

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV DITT KULTURPROSJEKT, 1.mars kl.11.00-15.00
Sted: Voss Kulturhus

Når finansiering og samarbeid er på plass er det ofte en utfordring å gjennomføre selve arrangementet uten gode nok verktøy. Her vil du få en gjennomgang av maler og programvarer som arbeidsverktøy.
Kursholder: Ingrid Saltvik Faanes, produsent og arrangør av Frontlosjefestivalen.

Program: 
11.00-12.00   Produksjons- logistikk og arbeidsplaner
12.00-13.00   Digitale arbeidsverktøy, billettsalg og påmeldinger
13.00-13.30   Enkel lunsj
13.30-14.15    Synliggjøring, markedsføring og sosiale media
14.15-15.00    Regnskap og rapportering


plan-b_kkk_os_fb_seminar

SEMINAR: Eit sammensatt kulturfelt i distriktet?
Tid: 2.mars kl. 16.00-19.30
Sted: Voss Kulturhus

Her inviterer vi profesjonelle scenekunstaktørar, kunstnarar, produsentar, museum, arenaer, skodespelarar, politikar og kulturinteresserte i sine regionar til eit seminar der vi set scenekunsten i høsetet og ser på verien av næringa i distriktet. Eit møte mellom scenekunstfeltet og røyndomen. Vi håper at så mange som mulig vil være med å snakke løst og fast rundt tematikken. Snippen er løs og listen er lav – vi ønsker en samtale og debatt der det også er åpent for å ta opp det usagte.

TEMA: Eit synleg kulturfelt i distriktet?
PROGRAM:

16.00          Kunstnarisk innslag: Vossalått – Marerutt
16.05          Proscen ønskjer velkomen!
                    Camilla SvingenKva er kultur.kommune.kreativ?
16.10           Voss Kulturhus ønskjer velkomen
16.20          Kan kulturarrangement bli ein suksess i periferien?
                    Kirsti Aksnes, Bygdalarm.
16.30          Utradisjonelle arenaer og samarbeidsmoglegheiter
                    Geir Netland, dagleg leiar ved Olav H. Haugesenteret i Ulvik
                    Korleis tenkjer Poesifestivalen og Hauge-senteret omkring arenabruk og samarbeid
ulike aktørar.
16.40          Hardingpuls – eit levande kunstnarnettverk
                    Solfrid Aksnes, Styreleiar og kunstnar
16.55          VISP – Produksjonsenhet for visuell kunst og Brak –  for musikkmiljøet i
Hordaland og Sogn og Fjordane, 
Camilla Svingen introduserer
17.05         Pause
17.20         Kunstnarisk innslag: Merethe Gauden, eventyr- og litteraturformidlar
17.30         Debatt: Er det kunstfagleg, publikumsmessig og økonomisk grunnlag for
etablering og
utvikling av kulturfeltet i distriktet?

  •  Samarbeider kulturnæringa?
  • Korleis utnytte ressursar og styrke nettverk?
  • Dugnadsperspektivet
  • Økonomisk levedyktig kunst – handlingsrom til kreative satsingar
  • Marknadsverdi?

Moderator: Frøydis Flotve, (teaterfrø) frilansar
Panelet
– Trude Storheim, Vossa Jazz
– Kirsti Aksnes, Bygdalarm
– Lars Mossefinn, Voss Kulturråd
– Vidar Skeie, Voss kommune – Miljø & Kulturutvalget
– Tor Tråe, ny kultursjef Voss Kulturhus
– Kjell-Erik Ruud, HardingarT

18.30         Avrunding


 

 

Planlagte arrangement i prosjektet: 
Os kommune, 13-15.september 2016
Voss kommune, 28.februar-2.mars 2017
Kvinnherad, dato kommer
Knarvik, dato kommer

fullsizerender