Home kultur.kommune.kreativ 2017

kultur.kommune.kreativ 2017

Kultur.Kommune.Kreativ
Et prosjekt som er finansiert av KUP midler fra Hordaland fylke hvor Proscen skal møte kunstneren i distriktet. I knutepunkts kommuner som Os, Voss, Kvinnherad og Knarvik.
Det blir arrangert seminar, workshops og kurs for det profesjonelle scenekunstfeltet rundt det produksjonstekniske arbeidet.
Alle påmeldinger er gratis for feltet både regionalt og i Bergen. Det vil bli organisert felles reise fra Bergen de dagene dette arrangeres slik at også scenekunstnere fra Bergen kan enkelt delta på arrangementene.

PRORGAM SUNDE KYSTKULTURSENTER, BERGSLAGEN 21.- 22. SEPTEMBER 2017
PÅMELDING TIL DELER ELLER HELE PROGRAMMET
GRATIS


Plan-B_KKK_Sunde_Fb_2

FRA IDE TIL PROSJEKT, 21.september kl.10.00-13.30
Sted: Sunde Kystkultursenter, Bergslagen

 

(Båt frå Leirvik: 09.25, retur frå Sunde 13.45)

Innføring i korleis du kan arbeide fram din idé. Rammer for prosjektgjennomføringa i form av støtteordningar, samarbeid, budsjett og nødvendige prosjektskildringar.
Kurshaldar: Camilla Svingen, dagleg leiar Proscen.

10:00-11:00     Frå idé til prosjektskildring, offentlege og private støtteordningar
10:30-11:30     Prosjektskildring og søknadsbudsjett
11:30-12:00     Sponsorarbeid, samarbeid og frivillig arbeid
12:00-12:30     Lunsj (gratis)
12:30-13:30     Kontraktar, tariffar og avtalar

13.30-14.00     Lett måltid for dei som er med heile dagen


 

Plan-B_KKK_Sunde_Fb_1
LAG EGEN NETTSIDE OG NYHETSBREV, 21.september kl.14.00-17.00

Sted: Sunde Kystkultursenter, Bergslagen

Synleggjering av deg som kunstnar, eller prosjektet ditt, kan vere avgjerande for suksessen. Lag di eiga nettside og nyheitsbrev som du enkelt kan arbeide vidare med sjølv. Ta med eigen PC der du har tilgjengeleg bilde, filer og nødvendig informasjon. Det finst 4 variantar av nettsidevalg med fleire underkategoriar:

1. alternativ – Gratis
2. alternativ 795,- (2 år)
3. alternativ 1194,- (2 år)
4. alternativ 2487,- (2 år)

Workshophaldarar: Camilla Svingen og Hjørdis Steinsvik (Maks påmelde: 22 personar)


Plan-B_KKK_Sunde_Fb_3

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV DITT KULTURPROSJEKT, 22.september kl.10.00-14.30
Sted: Sunde Kystkultursenter, Bergslagen

(Båt frå Leirvik: 09.25, retur frå Sunde 14.45)

Når finansiering og samarbeid er på plass er det ofte ei utfordring å gjennomføre sjølve arrangementet utan gode nok verktøy. Gjennomgang av malar og programvarer som arbeidsverktøy.                                       Kurshaldar: Camilla Svingen, daglig leder Proscen
Program:
10.00 – 11.00 Produksjons- logistikk og arbeidsplanar
11.00 – 12.00 Digitale arbeidsverktøy, billettsal og påmeldingar
12.00 – 12.30 Lunsj (gratis)
12.30 – 13.45 Synleggjering, marknadsføring og sosiale media
13.45 – 14.30 Rekneskap og rapporteringar                                                                                                14.30 – 15.00 Lett måltid for dei som er med heile dagen


plan-b_kkk_os_fb_seminar

SEMINAR: Kultur som næring i distriktet?
Tid: 22.september kl.15.00-17.10
Sted: Sunde Kystkultursenter, Bergslagen

Båt frå Leirvik: 14.15, retur frå Sunde 17.26)

Proscen inviterer profesjonelle scenekunstaktørar, kunstnarar, produsentar, museum, arenaer, skodespelarar, politikarar, arrangørar og kulturinteresserte i sine regionar til eit seminar der vi ser på verdien av kulturnæringa i distriktet.

Kunstnariske innslag, innlegg om nettverk og samarbeidsmoglegheiter og debatt rundt tema: Eit synleg og levedyktig kulturfelt i distriktet? Er det kunstfagleg, publikumsmessig og økonomisk grunnlag for etablering og utvikling av kulturfeltet i distriktet? Kva skal til for å løfte kulturfeltet til nye høgder?

PROGRAM:
Blir oppdatert.
Debatt, kunstneriske innslag og faglig møteplass.
Moderator: Frøydis Flotve

 


 

 

Planlagte arrangement i prosjektet: 
Os kommune, 13-15.september 2016
Voss kommune, 28.februar-2.mars 2017
Kvinnherad, dato kommer
Knarvik, dato kommer

fullsizerender