Home Grunnkurs for produsenter

Grunnkurs for produsenter

Proscen har på bakgrunn av prosjektutviklingsmidler fra Scenefolk utviklet et tredelt grunnkurs for produsenter.

Grunnkurset består av tre moduler. Disse er satt sammen i en kronologisk rekkefølge ut ifra produsentens arbeid med en produksjon fra start til slutt. Kursdeltagerne lærer seg å ta i bruk verktøy som er en viktig del av en produsents arbeidshverdag og etter hver modul får man utlevert maler som man kan bruke i framtidig arbeid. I alle tre modulene legges det opp til at deltagerne skal løse oppgaver i Google Drive.

Modul 1: PLANLEGGING AV ET PROSJEKT
Varighet: 11 timer inkl. lunsjtid
Kurset holdes over to dager.
Seminaret er første del i en tredelt rekke for produsenten i scenekunstfeltet, og vil gjennomgå produsentens forskjellige roller, økonomiske betingelser, søknadsarbeid, prosjektbeskrivelser, budsjetter, ansvarsfordeling, arbeidsplaner, digitale arbeidsverktøy, sponsorarbeid, frivillig arbeid, kontrakter og tariffer. Oppgaver følges og utføres på Google Drive.
– Produsenten/ prosjektlederens rolle
– Produksjon, promotering og turnè, administrasjon og ledelse
– Digitale arbeidsverktøy; Google Drive, Dropbox, Asana
– Organisasjonsform
– Økonomiske betingelser
– Søknadsmuligheter; Støtteordninger nasjonalt, kommuner, fylker
– Prosjektbeskrivelse
– Søknaden
– Budsjettet; forarbeid, søknadsbudsjett, produksjonsbudsjett
– Sponsor og samarbeid
– Frivillig arbeid
– Honorering og lønn; tariffer, lønnsmottaker, rettigheter
– Kontrakter

Modul 2: MARKEDSFØRING OG SYNLIGHET
Varighet: 11 timer inkl. lunsjtid
Kurset holdes over to dager.

Seminaret er andre del i en tredelt rekke for produsenten i scenekunstfeltet og vil gjennomgå markedsføringsstrategier, digitale media verktøy, arbeid med publikumsutvikling, pressemelding, synlighet, dokumentasjon og kjennskap til organisasjonsformer, praktisk gjennomføring med å lage egne nettsider og nyhetsbrev. Oppgaver følges og utføres på Google Drive.
– Markedsføringsstrategi og profil
– Hvordan bli mester i markedsføring
– Synlighet; arrangementskalendere, annonser, plakat og program, egne artikler, omtaler og debatter
– Sosiale medier; Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat
– Utvikle egen nettside eller blogg
– Publikumsutvikling
– Utvikle nyhetsbrev
– Pressemelding
– Invitasjoner
– Dokumentasjon
– Organisasjoner; profesjonell og frivillig scenekunst
– Utdanning

Modul 3: GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET
Varighet: 6,5 timer inkl. lunsjtid
Kurset holdes på en dag.
Seminaret er tredje del i en tredelt rekke for produsenten i scenekunstfeltet og vil gjennomgå produksjons- og logistikkarbeid i praksis, tidsperspektiv, ansvarsfordeling, konflikthåndtering, billettsalg, turnèarbeid
for inn og utland, regnskap og rapportering. Kurset gjennomgår verktøy og maler.
– Arbeidsplaner; produksjonsoversikt, tidsperspektiv
– Ansvarsfordeling; ansvarsområder
– Konflikthåndtering; typiske utfordringer
– Billettsalg og påmeldinger; billettsalg, påmeldinger, evaluering
– Turne; nasjonalt og internasjonalt, DKS
– Regnskap; viktige punkter for artister, regnskapsprogram, faktureringsprogram
– Rapportering; rapportskriving og viktige punkter
– Refleksjoner over produsentens rolle

Fagansvarlige:
Modulene er utviklet med bakgrunn av Proscens samlede produsentfaglige kompetanse siden 2008. Alle foredrag, seminar, samarbeidspartneres fagkunnskap og profesjonelle erfarne produsenters innspill er lagt til grunn for kursene.

Kursholdere:
Kursholdere for alle modulene har gjennomgått kursene og vært med på utviklingen av modulene i samarbeid med Proscen. Kursholderne har lang erfaring med undervisning og har høy faglig kompetanse rundt både teater- og produsentfaget.

Millan Persdotter Persson, daglig leder Proscen – Produsentenhet for scenekunst
Hjørdis Steinsvik, Scenekunstprodusent
Ingrid Saltvik Faanes, Scenekunstprodusent
Gulli Kritina Sekse, Scenekunstprodusent og utøver

Målgruppe:
Kunst- og kulturaraktører som ønsker å arbeide som produsent med produksjon av profesjonelt eller frivillig teater, performance og levende formidling i undervisning eller museumsformidling.

Praktisk informasjon:
Les mer om pris, gjennomføring, sted og annen praktisk relevant informasjon for gjennomføring der du bor!

LES ARTIKKEL PÅ SCENEFOLK