Home Cornerteateret

Cornerteateret

Er du medlem i Proscen har du tilgang til sterkt reduserte leiepriser på Cornerteaterets scener Kongesalen og Søylesalen. Først og fremst kan du søke om tid via produksjonskomiteen, men om det er utenfor søknadsperioden kan du kontakte Cornerteateret for leie: Christer Hjelmeland eller Marit Eikemo.

Vil du bare komme innom huset for å ha enkle møter i baren eller Tivoli er du hjertelig velkommen til dette kostnadsfritt. Proscen stiller også sitt møterom til disposisjon om nødvendig. 

PRODUKSJONSKOMITÉEN 2016:
Ca 50% av utleien på Cornerteateret er forbeholdt ”det frie scenekunstfeltet”, og blir fordelt etter søknader to ganger i året (1.juni og 1.desember). Komiteen bygger på premisset om at det ikke gjøres kunstneriske vurderinger, men baserer utvelgelsen på produksjonstekniske behov, og prioriteringer skjer i de tilfeller der to eller flere produksjoner ønsker samme periode.

Andreas Dyrdal, leder: produksjonskomiteen@proscen.no
Jon Eirik Sira (ny kandidat valg inn til 1.12.15)
Ragnhild Gjefsen
Marte Boge (ny kandidat valg inn til 1.12.15)

BOOKINGMODELL (for Kongesalen)

Cornerteateret først og fremst en produksjons- og visningsarena for aktører i det frie scenekunstfeltet på Vestlandet. Medlemmer i Proscen har fordelen av å kunne leie scener til svært subsidierte priser. Gjestespill har også muligheten for å leie, men om de ikke er medlem i Proscen tilfaller en avgift på kr. 500,-

Aktører som har sitt virke i scenekunstfeltet enten som kunstner, produsent eller medvirkende i et scenekunstnerisk foretak kan bli medlem i Proscen. Medlemskap bekreftes ved betalt årlig medlemskontingent.